کلیدواژه‌ها = انسان
تعداد مقالات: 6
1. نقد و بررسی ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از دیدگاه وینسنت برومر

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 81-96

10.22034/jpiut.2021.44296.2756

مروه دولت آبادی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ زینب درویشی


2. واکاوی نگرش دلوز درباره هستی انسان و نسبت آن با مخاطب در هنر تعاملی

دوره 15، شماره 34، بهار 1400، صفحه 83-99

10.22034/jpiut.2020.40279.2586

پریا چوبک؛ محمد اکوان؛ محمدرضا شریف زاده؛ زهرا رهبرنیا


4. کانت و وجوه دوگانه‌ خیر اعلا در گستره‌ تاریخ

دوره 13، شماره 26، بهار 1398، صفحه 361-380

10.22034/jpiut.2019.8032

رضا ماحوزی؛ زهره سعیدی


5. قرائتی نو (غیرارسطویی) از انسان، خدا و جهان در نظام فکری دکارت

دوره 11، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 141-156

سیدمصطفی شهرآیینی


6. حقیقت و عدم در نظر مولوی و هیدگر

دوره 2، شماره 205، زمستان 1387، صفحه 107-124

محمود نوالی