Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
برساخت‌گرایی اخلاقی کریستین کرسگارد
برساخت‌گرایی اخلاقی کریستین کرسگارد

حسین اترک

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8014

چکیده
  برساخت‌گرایی نظریه‌ای که احکام اخلاقی را نه امور واقعی بلکه اموری که توسط عقل عملی طی فرآیندی عقلی با توجه به مشکلات عملی پیش‌رو ساخته می‌شوند، می‌داند. کریستین کرسگارد فیلسوف معاصر آمریکایی یک برساخت‌گرای ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تعمیم‌پذیری در اخلاق کانت بررسی نظری و عملی فرمول اول اخلاق کانت
تعمیم‌پذیری در اخلاق کانت بررسی نظری و عملی فرمول اول اخلاق کانت

علی اکبر احمدی افرمجانی؛ حمزه حجت حاتم پوری

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8037

چکیده
  کانت صورت‌بندی‌های مختلفی از امر مطلق پیش می‌نهد که نخستین آن‌ها صورت‌بندی عام نام دارد و در آن آزمون مشهور تعمیم‌پذیری قرار گرفته است. در تاریخ فلسفه‌ی اخلاق، بحث و جدل بر سر چیستی و کاربرد این صورت‌بندی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
هیدگر و پرسش از بیماری انسانی: چشم اندازی دازین‌کاوانه
هیدگر و پرسش از بیماری انسانی: چشم اندازی دازین‌کاوانه

خشایار برومند؛ علی اصغر مصلح

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8019

چکیده
  این مقاله، پرسش از طبیعت بیماری انسانی نزد هیدگر با تکیه بر رویکرد دازین­کاوانه در پژوهش­های روانی مورد بررسی قرار می­دهد؛ موضوعی که با وجود اهمیت تاریخی و جایگاه برجسته­ آن در طرح نقش تحلیل وجود ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیل ترجمه به مثابه یک هنر با اقتباس از بوطیقای ارسطو
تحلیل ترجمه به مثابه یک هنر با اقتباس از بوطیقای ارسطو

مهدی بهرامی

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 61-77

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8021

چکیده
  در این مقاله ضمن تعهد به روشی تحلیلی- تطبیقی و با رجوع به آن‌چه ارسطو در بوطیقا ترسیم نموده، فرآیند ترجمه را همچون روند شکل‌گیری یک اثر هنری قرائت می‌کنیم. در مسیر مستندسازی این قرائت، خوانش متن به مثابه ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مفهوم و استعاره نزد دریدا
مفهوم و استعاره نزد دریدا

مهدی پارسا خانقاه

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 79-94

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8011

چکیده
  در این مقاله تفسیر و خوانشی از متن مهم دریدا درباره‌ی استعاره با عنوان «اسطوره شناسی سفید: استعاره در متن فلسفه» ارائه شده است. دریدا در این متن به مواجهه‌ی فلسفه با استعاره به منزله‌ی امری بیرونی نسبت ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
هل بسیط و موجودیت ماهیت؛ صدرا در برابر میرداماد
هل بسیط و موجودیت ماهیت؛ صدرا در برابر میرداماد

داوود حسینی

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 95-111

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8017

چکیده
  میرداماد در کتاب قبسات استدلالی علیه عینی بودن وصف وجود برای ماهیات تنظیم کرده است؛ به این ترتیب که اگر وجود وصفی عینی برای ماهیت باشد، تمایزی بین هل بسیط و هل مرکب از میان خواهد رفت. از طرفیمی‌دانیم ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیل فلسفی رابطه قضا و قدر با مسأله استجابت دعا از نظر ملاصدرا
تحلیل فلسفی رابطه قضا و قدر با مسأله استجابت دعا از نظر ملاصدرا

مروه دولت آبادی؛ عین الله خادمی

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 113-135

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8022

چکیده
  یکی از مفاهیم عمیق در ادیان توحیدی و اسلامی، فرهنگ دعا و نیایش است. اگر حقیقت دعا و استجابت آن به خوبی تبیین نگردد، ابهاماتی با برخی مباحث کلامی همانند پذیرش نظام قضا و قدر الهی به دنبال خواهد داشت. در ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی و نقد دو مانع دگرگرایی خدا در فلسفة صدرایی
بررسی و نقد دو مانع دگرگرایی خدا در فلسفة صدرایی

عبداله صلواتی

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8015

چکیده
  خودگرایی اخلاقی غالباً در قلمرو انسانی و ذیل نظریة اخلاقی غایت محور مطرح می­شود. اما پرسش­ها و مؤلفه­های آن در ساحت ربوبی قابل رصد است. به باور نگارنده، در فلسفة ملاصدرا دو شاهد و قرینه بر خودگرایی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
اصالت وجود، تقدم حکمت بر قدرت
اصالت وجود، تقدم حکمت بر قدرت

اصغر عین اله زاده صمدی

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 157-172

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8099

چکیده
  امتناع جعل ماهیت موجودات ممکن، از جمله دلایلی است که برای اثبات نظریه«اصالت وجود» اقامه شده است. جعل ماهیت به دلیل عدم امکان جعل احکام ضروری، ممتنع دانسته شده است. امتناع جعل احکام ضروری حکایت از ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
جرح و تعدیل نظریه تعریف ارسطویی در منطق سینوی
جرح و تعدیل نظریه تعریف ارسطویی در منطق سینوی

اکبر فایدئی؛ مسعود امید

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 173-187

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8010

چکیده
  از دیدگاه ارسطو، تعریف منطقی اشیا، نخستین گام برای دست‌یابی به معرفت علمی و برهانی است و شناخت کامل اشیا تنها در سایه شناختن ذات آنها و تعریف حدی امکان‌پذیر است. ابن‌سینا هم که به پیروی از ارسطو، معرفت ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیل پدیدارشناسانه نوعی تصویر در شعر سهراب سپهری
تحلیل پدیدارشناسانه نوعی تصویر در شعر سهراب سپهری

سعید کریمی قره‌بابا

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 189-207

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8020

چکیده
  بررسی‌ها نشان می‌دهد که میان بنیادهای فلسفی شعر سپهری و مباحث پدیدارشناسی مطابقت‌ها و هم‌سانی‌هایی وجود دارد. لُبّ سخن سپهری هم‌صدا با پدیدارشناسان آن است که آدمی باید خود مستقیماً از طبیعت شناختی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مقام تفکر و شهود در گلشن راز و سوتره‌های مهایانه
مقام تفکر و شهود در گلشن راز و سوتره‌های مهایانه

سعید گراوند؛ مظاهر احمدتوبی

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 209-229

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8013

چکیده
  در این مقاله، پس از بیان گزارشی اجمالی در باب ویژگی و مندرجات گلشن راز و سوتره‌های مهایانه، سعی بر آن است که به پرسش‌های اساسی در باب تفکر و مسائل مربوط به آن پاسخ داده شود. این مقاله مشتمل بر سه بخش است: ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
آلن بدیو و هستی‌شناسی تفریقی در کانت
آلن بدیو و هستی‌شناسی تفریقی در کانت

زهرا نمایندگی؛ علی فتح طاهری

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 231-252

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8009

چکیده
  کانت را بی­هیچ تردید باید از تأثیر­گذارترین چهره­ها در تاریخ فلسفه غرب دانست؛ طرح انقلاب کپرنیکی و نیز ارتباط در­هم­تنیدۀ سوژه و ابژه، تحولی شگرف را پدید آورد. نقد عقل محض از بااهمیت­ترین آثار ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
حرکت در مجردات بر پایه مبانی فلسفه اسلامی
حرکت در مجردات بر پایه مبانی فلسفه اسلامی

یحیی نورمحمدی نجف آبادی

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 253-283

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8012

چکیده
  از جمله موضوعات پیچیده در مباحث تغیر و حرکت، امکان حرکت (سیلان وجود جوهری یا عرضی شیء) در مجردات (چیزی که نه تنها جسم نیست، بدون وجود جسم و تعلق به آن نیز می­تواند باقی بماند) است. آیا می­توان بر پایه ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
ترجمه نا‌‌پذیری نظریه های علمیِ با واژگان متفاوت
ترجمه نا‌‌پذیری نظریه های علمیِ با واژگان متفاوت

مهدی هاتف

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، صفحه 285-305

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8018

چکیده
  ایده جنجالی سنجش‌ناپذیری در کارهای کوهن به مرور با ایده ترجمه ناپذیری معادل شد. برای این ایده دو شرح و استدلال متمایز قابل صورت بندی است. شرح اول از رویکرد بافتاریِ نظریِ او به معنا درمی‌آید و شرح دوم ...  بیشتر