دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، مقالات، بهار 1397، صفحه 1-190 
5. معرفت‌شناسی تکاملی دونالد کمبل

صفحه 45-62

فرشید دانش پژوه؛ هادی صمدی؛ احمدرضا همتی مقدم


9. مبانی «برنهاد منطق ریاضی» راسل

صفحه 105-119

معصومه علی حسن زاده اصل؛ مسعود امید