Journal of Philosophical Investigations
سوبژکتیویته و نبوغ به مثابه شرط امکان و امکان هنر زیبا در معماری (ساختار معمارانه) نظام فلسفه کانت
سوبژکتیویته و نبوغ به مثابه شرط امکان و امکان هنر زیبا در معماری (ساختار معمارانه) نظام فلسفه کانت

هادی سالاری؛ علی سلمانی

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 610-625

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.49089.3060

چکیده
  بحث این مقاله درباره هنر به مثابه هنر زیبا در معماری نظام کانت است. در اینجا نشان داده می ­شود که کانت در ابتدای کار خود تصور و تلقی واحدی از معماری نظام فلسفه خود همچون پیکره واحدی داشته است؛ پیکره واحدی ...  بیشتر
امکانات قوه حاکمه تأملی در صورت‌بندی طبیعت حقوقی در نزد کانت
امکانات قوه حاکمه تأملی در صورت‌بندی طبیعت حقوقی در نزد کانت

علی سلمانی؛ سعید حاچ رشیدیان

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 134-158

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.38021.2501

چکیده
  شاید یکی از محوری‌ترین ایده‌های کانت که تمام دوره‌های کار پیگیر فکری او را به یکدیگر متصل می‌کند، ایده طبیعت به‌طور کل باشد. طبیعت به‌طور کل برای کانت معادل تمامیّت و کلیّت است. قاعده این ایده بنیادین ...  بیشتر
دو روایت از تکوین مفهوم هنرهای زیبا: ارزیابی مجدد کریستلر
دو روایت از تکوین مفهوم هنرهای زیبا: ارزیابی مجدد کریستلر

مهدی کرد نوغانی؛ علی سلمانی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، ، صفحه 361-388

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.8219

چکیده
   پُل اسکار کریستلر در سال­های 1951 و 1952 این نظر را مطرح کرد که آنچه به­عنوان هنرهای زیبا می­شناسیم، تا پیش از قرن هژدهم وجود نداشته است. این نظر در اندک زمانی مورد موافقت عمومی بسیاری از نظریه­پردازان ...  بیشتر
نقد و بررسی تفسیر اخلاقی از استنتاج زیباشناختی در اندیشه کانت
نقد و بررسی تفسیر اخلاقی از استنتاج زیباشناختی در اندیشه کانت

علی سلمانی؛ داوود میرزایی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1398، ، صفحه 213-232

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.8008

چکیده
  نیاز به استنتاج در نقد سوم ناشی از ادعای اعتبار کلی و ضروری حکمی است که ابژکتیو نیست، بلکه سوبژکتیو و شخصی است. کانت در بخش استنتاج نقد قوه حکم در صدد پاسخگویی به این مساله است که چگونه یک حکم شخصی می­تواند ...  بیشتر
رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس
رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس

داود میرزایی؛ علی سلمانی؛ رضا ماحوزی

دوره 12، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 175-194

چکیده
  شرح لایب­نیتس از ادراک حسی برای درک سنت استتیک عقل­گرایانۀ آلمانی در قرن هجدهم بسیار حایز اهمیت است. تأملات او در این باب چارچوبی دکارتی دارد و برای دیدگاه­های او دربارۀ تجربۀ استتیکی بسیار کانونی ...  بیشتر
نسبت ایده‌آل زیبایی و زیبایی وابسته در فلسفة کانت
نسبت ایده‌آل زیبایی و زیبایی وابسته در فلسفة کانت

جواد امین خندقی؛ علی سلمانی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 43-60

چکیده
  کانت در «نقد قوة حکم» امر زیبا را در چهار دقیقه متناظر با احکام منطقی بررسی می‌کند. او در دقیقة سوم بر مبنای تحلیل مفهوم کلیدی «غایت‌مندی»، به تعریفی فرم‌محور از زیبایی یعنی غایت‌مندی بدون ...  بیشتر