Journal of Philosophical Investigations
استقلال معرفت شناختی و وابستگی هستی شناختی اخلاق نسبت به دین
استقلال معرفت شناختی و وابستگی هستی شناختی اخلاق نسبت به دین

رمضان مهدوی آزادبنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2023.55053.3461

چکیده
  به طور سنتی اعتقاد بر این بود که اخلاق بر دین مبتنی است و بدون دین، اخلاق وجود ندارد. با گسترش انتقادات بر ضد دین در عصر جدید و ظهور نظریه های مختلف پیرامون منشاء دین که به دنبال خاستگاه انسانی برای دین ...  بیشتر
گسست از بیان امر الهیِ هگلی در پیکرسازی مدرن
گسست از بیان امر الهیِ هگلی در پیکرسازی مدرن

محبوبه اکبری ناصری

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 506-520

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52063.3266

چکیده
  هگل از معدود متفکرانی است که به هنر پیکرسازی اندیشیده است. وی در کتاب پدیدارشناسیِ روح در ذیل مبحث دین به طور موجز و در درس‌گفتارهای زیباشناسی به تفصیل دربارۀ پیکرسازی سخن گفته است. ویژگی مشترک این دو ...  بیشتر
عقل در محدوده دین تنها از نگاه امام محمد غزالی
عقل در محدوده دین تنها از نگاه امام محمد غزالی

علی حسینی

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 569-580

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50554.3137

چکیده
  غزالی ضمن تأکید بر وجود ارتباط محکم بین عقل و دین بر این باور است که برخی از عقاید دینی نیازمند تأیید عقلی به معنای عقل نظری است، اما عقل را در درک عملی دین ناتوان دانسته است و دین را ارزشمندتر از عقل می ...  بیشتر
اوصاف عقل گرایی اعتدالی و انتقادی نظام باورهای دینی
اوصاف عقل گرایی اعتدالی و انتقادی نظام باورهای دینی

قدرت الله قربانی

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 350-364

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50841.3156

چکیده
  عقل‌گرایی اعتدالی و انتقادی، رویکرد جایگزینِ مناسبی به جای دو رویکرد ایمان‌گرایی و عقل‌گرایی حداکثری است، زیرا تلاش دارد تا از معایب آنها مصون بوده، واجد مزایای خاص خود باشد. اعتدالی بودن آن به این ...  بیشتر
جایگاه نظر کانت در میان نظریه‌های ناظر بر روابط دین و اخلاق
جایگاه نظر کانت در میان نظریه‌های ناظر بر روابط دین و اخلاق

حبیب الله کاظم خانی؛ اسماعیل سعادتی خمسه؛ جلال پیکانی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 562-582

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.47195.2915

چکیده
  چنانکه می‌دانیم، کانت یکی از مهمترین نظریه‌ها را درباره نسبت میان دین و اخلاق ارائه کرده است. توضیح و تحلیل موضع کانت در خصوص نسبت میان اخلاق و دین و تعیین جایگاه آن با معرفی مهمترین آراء مطرح در این ...  بیشتر
واکاوی روش تا ویلی ابن رشد
واکاوی روش تا ویلی ابن رشد

علیرضا پارسا

دوره 10، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 115-132

چکیده
  مسأله تأویل در منظومه اندیشه ابن­رشد جایگاه ویژه‌ای دارد، این مسأله کلید حل تعارض دین و فلسفه، نشان دهنده نادرستی نسبت کفر به فلاسفه و عامل فهم و تبیین نصوص دینی است. از نظر ابن­رشد تأویل گذر از معنای ...  بیشتر