The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
بررسی و نقد رابطه سیاست و اخلاق در هنر در پراگماتیسم پیامبرانه
1. بررسی و نقد رابطه سیاست و اخلاق در هنر در پراگماتیسم پیامبرانه

محمد علی عاشوری کیسمی؛ عبدالله نصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.45954.2860

چکیده
  در پراگماتیسم پیامبرانۀ کرنل وست، اخلاق و سیاست در هنر پیوندی عمیق دارند. او فیلسوفی است که بررسی و مبارزه با نژادپرستی در مرکز تفکراتش قرار دارد. در رویکرد وست اخلاق تبدیل پایۀ زیبایی‌شناسی و سیاست ...  بیشتر
تحلیلی بر اتوس اخلاق‌نگار در هنر ارسطویی
2. تحلیلی بر اتوس اخلاق‌نگار در هنر ارسطویی

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.45644.2804

چکیده
  اصطلاح اتوس نخست در قرن ۵ پ.م، در معنای «سرشت»، «عادت» و «عرف»، در شخصیت قهرمانان متجلی ‌‌شد. این واژه به ‌تدریج جای خود را در آرای فیلسوفانی همچون افلاطون و ارسطو به توصیه‌ها‌ و دستورات ...  بیشتر
تلویزیون به مثابه شاعر، در بوته‌ی نقد افلاطونی
3. تلویزیون به مثابه شاعر، در بوته‌ی نقد افلاطونی

حسن احمدی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.46427.2859

چکیده
  نزاع افلاطون با شاعران و حکم به اخراج آنها از مدینه‌ی فاضله‌ را از مطالعه‌ی جمهوری به‌خوبی می‌توان دریافت. او در کتاب سوم جمهوری به تعیین بایدها و نبایدها در خصوص شعر و می‌پردازد و تعیین می‌کند که ...  بیشتر
فلسفه هنر سیدحسین نصر از منظر هنرمند و مخاطب هنر امروزی
4. فلسفه هنر سیدحسین نصر از منظر هنرمند و مخاطب هنر امروزی

مریم پیغامی؛ جلال پی کانی؛ مهین رضایی؛ زینب شکیبی

دوره 14، شماره 33 ، زمستان 1399، ، صفحه 64-79

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.37957.2500

چکیده
  بطور کلی دیدگاه نصر درباره هنر به لحاظ ایجابی واجد چند مولفه اساسی است. در این مقاله ابتدا این مولفه­ها را برشمرده و توصیف کرده ایم، مولفه­هایی نظیر پیوند با سنت، امر قدسی، حقیقت هستی، کاربرد در زندگی ...  بیشتر
پنداره‌گرایی ارزشی در فلسفه‌ نیچه (بازنگری تقریری از ندیم حسین)
5. پنداره‌گرایی ارزشی در فلسفه‌ نیچه (بازنگری تقریری از ندیم حسین)

حمیدرضا محبوبی آرانی

دوره 13، شماره 29 ، زمستان 1398، ، صفحه 389-409

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.32501.2275

چکیده
  به نظر نیچه هر فرهنگی و هر شکلی از زندگی در هر سطحی که باشد، در تحلیل نهایی بر اساس قسمی توهم‌‌ بنیاد شده است، خواه آن فرهنگ فرهنگ سقراطی باشد، یا آپولونی یا تراژیک. در روزگار مدرن نیز ما همچنان برای اینکه ...  بیشتر
تلقی هیدگر از زبان در
6. تلقی هیدگر از زبان در "هولدرلین و ذات شع'

مرضیه پیراوی ونک

دوره 4، شماره 219 ، پاییز 1389، ، صفحه 1-16

چکیده
  هیدگر، متفکر بزرگ آلمانی (که دغدغۀ تفکرش "وجود" و پرسش از حقیقت است)، در سال 1936 در نوشته­ای با عنوان "هولدرلین و ذات شعر" به بررسی شعر (پوئیسیس یا خلق نامستوری) که ذات زبان است و ارتباط آن با ساحت قدس می‌پردازد. ...  بیشتر