موضوعات = هستی شناسی
تعداد مقالات: 3
1. *واکاوی مبانی هستی‎شناختی تقابل مکان و فضا در معماری عصر مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.44592.2763

محمدحواد صافیان؛ فلورا بیابانی؛ شیرین طغیانی؛ مینا سادات طباطبایی


3. موضوع متافیزیک: نقد رویکرد نوکانتی ناتورپ با استناد به تفسیر هاملن

دوره 15، شماره 34، بهار 1400، صفحه 381-398

10.22034/jpiut.2021.41049.2636

هدیه یعقوبی بجمعه؛ شهین اعوانی؛ احسان کریمی ترشیزی