کلیدواژه‌ها = دیگری
تعداد مقالات: 7
1. خوانش هگلی-لاکانیِ ژیژک از سوژه

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 248-267

10.22034/jpiut.2020.42015.2675

بیان کریمی؛ مسعود بیننده


4. اخلاق در پدیده‌شناسی هوسرل

دوره 7، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 147-171

حسن فتح زاده


6. تقابل من ‌ـ‌ دیگری: معضل اخلاق

دوره 5، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 147-159

حسن فتح‌زاده


7. دفاع لویناس از سوبژکتیویتة دکارتی

دوره 3، شماره 214، زمستان 1388، صفحه 29-47

محمد اصغری