دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، مقالات، پاییز 1392، صفحه 1-230 
3. فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت

صفحه 47-67

سید مصطفی شهرآیینی؛ عزیزه زیرک باروقی


6. انسان‌شناسی پلاگیوس

صفحه 121-145

قربان علمی؛ شیبا شیبانی