Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
تلقی هیدگر از زبان در
تلقی هیدگر از زبان در "هولدرلین و ذات شع'

مرضیه پیراوی ونک

دوره 4، شماره 219 ، آذر 1389، صفحه 1-16

چکیده
  هیدگر، متفکر بزرگ آلمانی (که دغدغۀ تفکرش "وجود" و پرسش از حقیقت است)، در سال 1936 در نوشته­ای با عنوان "هولدرلین و ذات شعر" به بررسی شعر (پوئیسیس یا خلق نامستوری) که ذات زبان است و ارتباط آن با ساحت قدس می‌پردازد. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
حکم و معرفت
حکم و معرفت

جلال پیکانی

دوره 4، شماره 219 ، آذر 1389، صفحه 17-31

چکیده
  در این مقاله نشان داده شده است که برخلاف قول مشهور، هرگز چنین نبوده است که در کل تاریخ معرفت­شناسی غرب معرفت همواره به‌مثابهِ باور صادق موجهی تعریف شود که حکم یکی از اجزای ضروری مؤلفّة توجیه در آن ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
آیا منطق‌دانان قدیم از استلزام مادی آگاه بوده‌اند؟
آیا منطق‌دانان قدیم از استلزام مادی آگاه بوده‌اند؟

مرتضی حاج حسینی

دوره 4، شماره 219 ، آذر 1389، صفحه 33-70

چکیده
  ترکیب تابع ارزشی p  با ماتریس [1011] که از آن در منطق جدید به استلزام مادّی تعبیر می‌شود و کذب مقدّم یا صدق تالی شرط لازم و کافی صدق آن به شمار می‌آید، معادل ترکیب‌های تابع ارزشی  و  در منطق جدید ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
دیدگاه هیوم در باب زیبایی
دیدگاه هیوم در باب زیبایی

علی سلمانی

دوره 4، شماره 219 ، آذر 1389، صفحه 71-87

چکیده
  با این که هیوم با توجه به مبانی فلسفه‌اش به صورت صریح، زیبایی را احساس می‌داند، اما از برخی عبارات وی در آثارش چنین مستفاد می‌شود که زیبایی نه یک احساس که کیفیتی واقعی است و از برخی عبارات دیگر این ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
در باب ریاضیات و واقعیت
در باب ریاضیات و واقعیت

حسن فتح‌زاده

دوره 4، شماره 219 ، آذر 1389، صفحه 89-102

چکیده
  در این مقاله ضمن معرفی زمینه‌های متأخرِ تشدید دغدغۀ تاریخی در باب رابطۀ ریاضیات و واقعیت، با تقسیم دیدگاه‌های مختلف راجع به ضرورت و یقین گزاره‌های ریاضیاتی، تلاش شده است به این دغدغه پرتویی نو ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مبانی فلسفی اصلاح دینی از دیدگاه پل‌تیلیش
مبانی فلسفی اصلاح دینی از دیدگاه پل‌تیلیش

حسین نوروزی

دوره 4، شماره 219 ، آذر 1389، صفحه 103-118

چکیده
  پل‌تیلیش بی‌تردید یکی از متکلمان تاثیرگذار قرن بیستم به شمار می‌رود. دغدغۀ اصلی وی آن بود که بین دین و فرهنگ معاصر آشتی برقرار کند. به باور وی دین باید با فرهنگ عصر همبستگی داشته باشد. ‌این همبستگی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیلی نو از چیستی فلسفۀ تحلیلی
تحلیلی نو از چیستی فلسفۀ تحلیلی

یوسف نوظهور؛ بیت الله ندرلو

دوره 4، شماره 219 ، آذر 1389، صفحه 119-136

چکیده
   فلسفۀ ­تحلیلی[i] (Analytic Philosophy)، به عنوان جنبش فلسفی غالب در دنیای معاصر انگلیسی­زبان، برخلاف رقیب خود، فلسفۀ ­قاره­ای، در بازشناسی هویت خویش دچار بحران عظیمی‌شده است. به­طوری­که فیلسوفان ...  بیشتر