Journal of Philosophical Investigations
نسبت میان نظر و عمل در فلسفۀ افلاطون از منظر هیدگر و گادامر
نسبت میان نظر و عمل در فلسفۀ افلاطون از منظر هیدگر و گادامر

کاظم هانی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 399-417

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.59165.3635

چکیده
  هرچند ارسطو نخستین فیلسوفی است که حکمت نظری و حکمت عملی را از یکدیگر تفکیک می‌کند، اما قبل از او افلاطون نیز به جدایی یا عدم جدایی نظر و عمل توجه کرده است. در نظر افلاطون «فضیلت معرفت است»؛ یعنی خودشناسی ...  بیشتر
زبانمندی، صرفِ به ‌‌بیان ‌درآوردنِ تجربه‌ها نیست؛ (نسبت زبان و فهم نزد گادامر)
زبانمندی، صرفِ به ‌‌بیان ‌درآوردنِ تجربه‌ها نیست؛ (نسبت زبان و فهم نزد گادامر)

عبدالله امینی

دوره 17، شماره 44 ، آذر 1402، ، صفحه 89-107

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.58041.3590

چکیده
  کانون بحث هرمنوتیک فلسفیِ گادامر مسئله فهم و به‌نحو دقیق‌تر، نحوۀ رخدادِ فهم در مواجهۀ ما با جهان همچون یک «متن» است. گادامر درصدد پدیدارشناسیِ فهم، بیان شرایطِ امکانِ فهم و چگونگیِ رخ‌ دادنِ ...  بیشتر
ارزشیابی بدون تخلف، در آموزش‌های آنلاین: با استناد به دو نظریه سطوح شناختی بنجامین بلوم و هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر
ارزشیابی بدون تخلف، در آموزش‌های آنلاین: با استناد به دو نظریه سطوح شناختی بنجامین بلوم و هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر

اسداله خدیوی؛ مسعود خنجرخانی؛ رسول رضایی

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 208-219

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.51254.3181

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگویی برای ارزشیابی تحصیلی بدون تخلف و درعین‌حال رشد دهنده، با استناد به اندیشه هانس گئورگ گادامر و بنجامین بلوم است. این پژوهش که تحلیلی استنتاجی و از نوع پژوهش‌های کیفی است، قصد ...  بیشتر
«تعلّق به» و «گسستن از»؛ تأمّلی بر نسبت هرمنوتیک گادامر، پداگوژی انتقادی و سنّت
«تعلّق به» و «گسستن از»؛ تأمّلی بر نسبت هرمنوتیک گادامر، پداگوژی انتقادی و سنّت

علی وحدتی دانشمند

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 317-330

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.52671.3324

چکیده
  در عالم فلسفه، بحث‌ها دربارۀ مناقشۀ گادامر با هابرماس بر سر موضوع سنّت همچنان جاری است. اما در عرصۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت معمولاً هرمنوتیک فلسفی گادامر از سوی مدافعان پداگوژی انتقادی، به محافظه‌کاری ...  بیشتر
تأمل در سرشت پزشکی: ضرورت‌ها، رویکردها و چالش‌ها
تأمل در سرشت پزشکی: ضرورت‌ها، رویکردها و چالش‌ها

علیرضا منجمی

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 153-177

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.47985.2976

چکیده
  با گذر از نیمه قرن بیستم میلادی وقایعی رخ داد و پدیده‌هایی برآمد که در مجموع آنها را «بحران پزشکی» خواندند. این بحران سبب شد فلسفه که از نیمۀ قرن نوزدهم از پزشکی منتزع شده بود مجالی برای حضور مجدد ...  بیشتر
نگاه انتقادی گادامر به هوسرل
نگاه انتقادی گادامر به هوسرل

علیرضا آزادی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 23-42

چکیده
  هوسرل، علاوه بر دیلتای و هایدگر، یکی از کسانی است که گادامر در "حقیقت و روش" بارها به وی اشاره نموده و از اندیشه هایش تاثیر پذیرفته است. مواجهه گادامر با هوسرل، علی رغم عظمت او در نزد گادامر و تاثرش از وی، ...  بیشتر
Gadamer’s Ambivalence toward the Enlightenment Project
Gadamer’s Ambivalence toward the Enlightenment Project

رابرت داستال

دوره 6، شماره 11 ، آبان 1391، ، صفحه 53-81

چکیده
  This essay explores Gadamer’s ambivalent relationship with modernity.  Gadamer is a prominent critic of the Enlightenment project.  His criticisms are both theoretical and practical.  Theoretically, representationalism is at the center of modern epistemology for Gadamer.  Practically, Gadamer sees the demotion of prudence (phronesis) ...  بیشتر
وجوه اشتراک دیدگاه‌های زبانی گادامر و ویتگنشتاین دوم
وجوه اشتراک دیدگاه‌های زبانی گادامر و ویتگنشتاین دوم

علیرضا آزادی؛ گلی رمضانی

دوره 6، شماره 10 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 2-22

چکیده
   هانس گئورگ گادامر و لودویگ ویتگنشتاین بعنوان نمایندگان سرشناس دو سنت اصلی فلسفة معاصر، یعنی سنت فلسفة قاره­ای و سنت تحلیلی به حساب می­آیند. نگرشهای فیلسوفان این دو سنت همواره در مقابل هم بوده ...  بیشتر
در باب انتقادهای وندواد بر کثرت انگاری انتقادی گادامر: چند سوال
در باب انتقادهای وندواد بر کثرت انگاری انتقادی گادامر: چند سوال

علیرضا آزادی

دوره 2، شماره 205 ، دی 1387، ، صفحه 1-17

چکیده
  بیش از چهار یا پتج دهه نیست که هرمنتوتیک هایدگر و گادامر مورد توجه اهل تحقیق قرار گرفته شده است؛ با این حال در طول این مدت کوتاه ما شاهد انتقادها و برخوردهای تندی نسبت به اندیشه­های هرمنیوتیکی آنها بوده­ایم. ...  بیشتر