دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، مقالات، پاییز 1395، صفحه 1-469 

مقاله علمی- پژوهشی

1. روش فرضیه در فلسفة افلاطون

صفحه 1-21

ملیحه ابویی مهریزی


13. زایش دوبارۀ حماسه از فلسفۀ نیچه

صفحه 273-302

رضا صمیم؛ فرهاد سلیمان‌نژاد