Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
نقد و بررسی جاودانگی در الهیات فیزیکالیستیِ مسیحی
نقد و بررسی جاودانگی در الهیات فیزیکالیستیِ مسیحی

حسن احمدی زاده؛ طیبه غلامی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 1-22

چکیده
  الهیات فیزیکالیستی اصطلاحی است که تا کنون در مورد آن تعریف دقیق و روشنی ارائه نشده است. در قرن بیستم، برخی از اندیشمندانِ الهیات مسیحی نظیر ننسی مورفی و پیتر ون­اینواگن با پذیرش رویکرد فیزیکالیستی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
پدیدارشناسی تجربۀ زیباشناختی مکان: مطالعة موردی میدان نقش جهان
پدیدارشناسی تجربۀ زیباشناختی مکان: مطالعة موردی میدان نقش جهان

منیره پنج تنی؛ یزدان منصوریان؛ مهتاب مبینی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 23-60

چکیده
  مفهوم زیبایی یکی از مناقشه­­برانگیزترین مفاهیم فلسفی در تاریخ اندیشه است. فیلسوفان بسیاری کوشیده‌اند این مفهوم را تعریف و صورت­بندی کنند. در این پژوهش به دنبال مفهوم زیبایی و تجربۀ زیباشناختی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
چیستی و کارکردهای عقل قدسی از منظر ابن‌سینا
چیستی و کارکردهای عقل قدسی از منظر ابن‌سینا

عین الله خادمی؛ عارفه پوشیان جویباری

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 61-90

چکیده
   عقل قدسی در نظر ابن­سینا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرتبه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از عقلانیت است که درآن برترین شکل ارتباط با عالم عقول صورت می‌پذیرد. انسان زمانی به این مرتبه از عقلانیت نائل ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقش پدیدارشناسی مرلوپونتی در پزشکی
نقش پدیدارشناسی مرلوپونتی در پزشکی

سمیه رفیقی؛ محمد اصغری

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 117-140

چکیده
   امروزه پدیدارشناسی با تأکید بر توصیف مستقیم امور و توجه به تجربه زیسته افراد مورد توجه حوزه­های مختلف قرار گرفته است. در این بین پدیدارشناسی مرلوپونتی با تاکیدی که بر نقش بدن دارد توجه محققان حوزه ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نا/الهیات: تأکیدی بر گریزناپذیری الهیات
نا/الهیات: تأکیدی بر گریزناپذیری الهیات

حسن فتح‌زاده؛ سمیرا طاهری

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 197-210

چکیده
  دوران نشانه اساساً دورانی الهیاتی است: هر نظامی که مبتنی بر یک مفهوم اساسی باشد، مفهومی که گردش نشانه‌ها را شکل می‌دهد، از اساس الهیاتی است. این مفهومِ محوری، در هر اندیشه نامی به خود گرفته: واقعیت، جوهر، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
عقل فعال و طباع تام در حکمت اشراق و اندیشۀ شیعی
عقل فعال و طباع تام در حکمت اشراق و اندیشۀ شیعی

طاهره کمالی زاده؛ فاطمه اصغری

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 211-230

چکیده
  عقل فعال در فلسفه اسلامی، عقل دهم از سلسله عقول دهگانه مشائی است که فعلیت عقل بالقوه انسانی در سایه اتحاد یا اتصال به عقل فعال تحقق می­یابد. این حقیقت عقلانی در حکمت اشراق نقش وسیعتر و جذابتری را ایفا ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
صدق قضایای این‌همانی‌ در علوم طبیعی
صدق قضایای این‌همانی‌ در علوم طبیعی

محمود مختاری

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 231-248

چکیده
  دیدگاه جوزف لاپورت در خصوص قضایای این‌همانی در علوم طبیعی، به‌عنوان یک رقیب جدی در برابر رویکرد رایج کریپکی- پاتنم مطرح است. ویژگی اصلی لاپورت این است که، بر خلاف بسیاری از منتقدین سنتی کریپیکی و پاتنم، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
ارسطو و نظریه تصمیم (پروهایرسیس)
ارسطو و نظریه تصمیم (پروهایرسیس)

مجید ملایوسفی؛ لیلا شیرخانی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 249-264

چکیده
  مسئله تصمیم (پروهایرسیس) از جمله مسائل مهم در اندیشه اخلاقی ارسطو است. اصطلاح پروهایرسیس برای نخستین بار به صورت روشمند توسط ارسطو وارد مباحث فلسفی شد. مفاهیمی چون قصد، اراده، هدف، گزینش، گزینش هدفمند، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقدی بر ذات حقیقی و ویژگی‌های غیرذاتی اندیشه از دیدگاه فرگه
نقدی بر ذات حقیقی و ویژگی‌های غیرذاتی اندیشه از دیدگاه فرگه

میرسعید موسوی‌کریمی؛ علیرضا ملکی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 265-282

چکیده
  از جمله موضوعات پُر‌مناقشه در فلسفة زبان معنای جملات است. فرگه معنای یک لفظ را بر مبنای نحوة بازنمایش لفظ از مصداقِ خارجیِ مرتبط با آن تعریف می‌کند. اما وی معنای جمله را در نسبت با صدق و کذب آن معرفی و ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
فوسیس و نوموس در افلاطون
فوسیس و نوموس در افلاطون

زهرا نوری سنگدهی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 283-311

چکیده
  یکی از مهمترین مسائل افلاطون‌،‌ نسبت نوموس و فوسیس است که به اشکال مختلف در آثار او ظاهر می‌شود‌.‌ این مساله در قرن پنجم ق‌. م تحت عنوان تقابل فوسیس و نوموس در میان اندیشمندان بزرگ وجود داشته است‌.‌ ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
قصدیت و بازنمود در گفتگوی دریفوس و سرل
قصدیت و بازنمود در گفتگوی دریفوس و سرل

محمدحسین محمدعلی خلج؛ عطا حشمتی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 91-115

چکیده
  گفتگوی دریفوس، به عنوان یکی از بزرگترین پدیدارشناسان آمریکایی و سرل، به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان تحلیلی، تاریخی چهل ساله دارد. از نظر سرل پدیدارشناسی نابینا، سطحی و دچار خطاهای سیستماتیک است. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
لایبنیتس: رستنگاه زیبایی‌شناسی مدرن
لایبنیتس: رستنگاه زیبایی‌شناسی مدرن

مسعود علیا؛ مانی رشتی پور

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 155-175

چکیده
  به فلسفه لایبنیتس بسیار پرداخته شده اما درباره زیبایی‌شناسی وی مطالب اندکی گفته شده است. مطالبی که لایبنیتس درباره زیبایی‌شناسی نوشته در سرتاسر آثار او پراکنده‌اند و برای درک آراء او در این زمینه لازم ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقد رویکرد ناواقع‌گرایی ویتگنشتاین در باورهای دینی
نقد رویکرد ناواقع‌گرایی ویتگنشتاین در باورهای دینی

عبدالرحیم فاطمی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، صفحه 179-196

چکیده
  به نظر ویتگنشتاین باور دینی استفاده از یک تصویر است، تعهدی راسخ و تزلزل ­ناپذیری که کل زندگی را نظم و نسق بخشیده است و مبتنی بر شواهد و دلایل نیست از این رو نه از جانب علم و فلسفه مددی می­ یابد و نه هرگز ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
قرائتی نو (غیرارسطویی) از انسان، خدا و جهان در نظام فکری دکارت
قرائتی نو (غیرارسطویی) از انسان، خدا و جهان در نظام فکری دکارت

مصطفی شهرآیینی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396

چکیده
  دکارت را پدر فلسفة‌ جدید می‌نامند اما باید دید چرا فلسفه‌ای که دکارت طرح آن را درمی‌اندازد، با وصف «جدید» همراه است. تازگی نظام فلسفی دکارت به این است که می‌کوشد تصویر تازه‌ای از انسان، خدا و ...  بیشتر