دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، مقالات، تابستان 1396، صفحه 1-325 

مقاله علمی- پژوهشی

2. نقد و بررسی جاودانگی در الهیات فیزیکالیستیِ مسیحی

صفحه 1-22

حسن احمدی زاده؛ طیبه غلامی


4. چیستی و کارکردهای عقل قدسی از منظر ابن‌سینا

صفحه 61-90

عین الله خادمی؛ عارفه پوشیان جویباری


5. قصدیت و بازنمود در گفتگوی دریفوس و سرل

صفحه 91-116

محمدحسین محمدعلی خلج؛ عطا حشمتی


13. ارسطو و نظریه تصمیم (پروهایرسیس)

صفحه 249-264

مجید ملایوسفی؛ لیلا شیرخانی