موضوعات = معرفت شناسی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین از منظر عقلانیت نقاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.45793.2812

عبدالحمید محمدی؛ علی پایا


2. «زیست‌جهان» در پدیدارشناسی آلفرد شوتز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.46955.2905

سمانه فیضی


3. مهارت تفکر انتقادی در ادبیات کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.47337.2940

سعید حیرانی؛ محمود فیروزی مقدم؛ مهیار علومی مقدم


4. تأمل در سرشت پزشکی: ضرورت‌ها، رویکردها و چالش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.47985.2976

علیرضا منجمی


5. رویکرد هرمنوتیکی به یادگیری کوانتومی

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 159-181

10.22034/jpiut.2021.46891.2895

احسان صباغی نوش آبادی؛ حسن رستگارپور؛ مجید علی عسگری