Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
استقرا در سیر تحول فکری راسل
استقرا در سیر تحول فکری راسل

زهرا اسماعیلی؛ محمد حکاک

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.8195

چکیده
  فلسفه راسل را می‌توان به دو دوره مجزا تفکیک کرد. در دوره اول او تحت تأثیر فلاسفه پیش از خود سعی در حفظ مبناگرایی دارد و لی در دوره دوم تلاش می‌کند این مبناگرایی را به حداقل برساند. او در آثار اولیه‌اش ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
روش تقابل پدیداری و تجربه بصری ویژگی‌های نوعی
روش تقابل پدیداری و تجربه بصری ویژگی‌های نوعی

مسعود افشار؛ مصطفی تقوی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.33633.2330

چکیده
  در هنگام دیدن یک شیء یا وضعیت قابل مشاهده، کدام یک از خصوصیات آن را مستقیما حس می­کنیم؟ به طور متعارف ویژگی­های محسوس (sensible) اشیا را در لیست مشخص و محدودی قرار می‌دهند. این ویژگی­ها برای حس بینایی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقش دازین در هنر اندیشیِ هیدگر
نقش دازین در هنر اندیشیِ هیدگر

بهروز الیاسی؛ محمدجواد صافیان

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 45-63

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.28817.2093

چکیده
  هنراندیشی محصول دورۀ دوم اندیشۀ هیدگر است که در آن رویداد‌‌اندیشی بر هستی‌شناسی بنیادین سیطره می‌یابد. در بادی امر به نظر می‌آید که از نقش ویژۀ دازاین در هنراندیشی کاسته شده است؛ اما به واقع می‌توان ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
افشای کلیت نهفته در تکینگی: تحلیل بخش یقین حسی از کتاب پدیدارشناسی روح هگل
افشای کلیت نهفته در تکینگی: تحلیل بخش یقین حسی از کتاب پدیدارشناسی روح هگل

محسن باقرزاده مشکی باف؛ محسن حبیبی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 57-87

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.30366.2162

چکیده
  هگل در نخستین بخش از کتاب پدیدارشناسی روح، ادعاهای مهمی از یقین حسی را مورد نقد قرار داده است که دارای اهمیت استراتژیک در کل فرایند کتاب خویش است. یقین حسی مدعی است که شناختی تکین و جزئی از ابژه‌ بلاواسطه ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
اخلاق در سیاست، پیامد معرفت‌شناسی مدرن
اخلاق در سیاست، پیامد معرفت‌شناسی مدرن

نسترن بالین‌پرست؛ حسن فتح‌زاده

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.31727.2229

چکیده
  این جستار با بررسی انواع مفروض رابطه اخلاق و سیاست، مسأله تقلیل‌پذیری امر سیاسی به اخلاق کلاسیک را مورد بازبینی قرار می‌دهد. از این‌رو پس از کاویدن معرفت‌شناسی کلاسیک، به نقد پیش‌فرض‌های آن می‌پردازد. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیل ماهیت زبان ضمنی در فلسفه چامسکی
تحلیل ماهیت زبان ضمنی در فلسفه چامسکی

محسن بهلولی فسخودی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 109-125

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.29292.2103

چکیده
  مطابق دیدگاه‌ چامسکی بخش اصلی دانش زبانی ما به لحاظ ژنتیکی معین شده است. بنابراین قوه زبان ذاتی بوده و این دانش ناآگاهانه یا ضمنی (tacit) در بنیان توانایی ما برای سخن گفتن نهفته است. به باور او کاربرد زبان ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
پدیدارشناسی، «راه» تفکر و تحقیق
پدیدارشناسی، «راه» تفکر و تحقیق

مرضیه پیراوی ونک

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.28780.2061

چکیده
  تفکر که به‌عنوان وجه متمایزکننده بشر از سایر موجودات است، دلیل فرهنگی خواندن انسان نیز هست. تفکر نه صرفاً یک گام یا خطی بسته بلکه یک "راه" منسجم و یکپارچه و درعین‌حال پرفرازونشیب است. ضرورت "به راه درآمدن" ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
درآمدی به خاستگاه و قابلیت‌های مقوله «حیثیت» در منطق و فلسفه اسلامی
درآمدی به خاستگاه و قابلیت‌های مقوله «حیثیت» در منطق و فلسفه اسلامی

میکاییل جمال پور

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 145-168

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.35419.2383

چکیده
  هرچند مفهوم «حیثیت» برای مخاطبان و پژوهشگران فلسفه اسلامی ناآشنا نیست، اما به نظر می رسد تا کنون ظرفیت این مفهوم چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله پس از بیان خاستگاه حیثیت، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
فایده نگری و صداقت: ارزیابی نقد ویلیامز بر فایده نگری
فایده نگری و صداقت: ارزیابی نقد ویلیامز بر فایده نگری

مینو حجت

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 169-191

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.8435

چکیده
  یکی از نقدهایی که فایده‌نگری را با چالش مهمی مواجه ساخته است نقدی است از جانب برنارد ویلیامز بر این اساس که فایده‌نگری، در جهتِ تحصیلِ خیرِ بیشتر، افراد را از علایق و طرح‌های شخصی‌شان بیگانه می‌سازد. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقد نیچه‌ای پل تیلیش بر دیالکتیک کارل بارت
نقد نیچه‌ای پل تیلیش بر دیالکتیک کارل بارت

حسین خدادادی؛ احمد عسگری

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 193-216

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.30711.2180

چکیده
  یکی از مسائلی که در کلام مسیحی بحثهای دامنه‌داری را موجب شده، تبیین نحوة رابطة میان دو قلمرو اگزیستانس (جهان اسفل) و ذات (جهان برتر) است. پاسخ به این مسئله از آن جهت که می‌تواند راه‌حلی برای معضل بی‌معنایی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
امپراتوری نگاه خیره: از قدرت منتشرِ فوکویی به کیچ در کوندرا (مطالعه موردی: رمان بار هستی)
امپراتوری نگاه خیره: از قدرت منتشرِ فوکویی به کیچ در کوندرا (مطالعه موردی: رمان بار هستی)

عارف دانیالی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 217-237

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.33076.2307

چکیده
  مسألۀ اصلیِ مقالۀ حاضر این است که چه رابطه­ای میان مفهوم فوکویی از قدرت با مفهوم کیچ در رمان بار هستی اثر میلان کوندرا وجود دارد؟ به عبارت دیگر، پرسش محوری این است که چگونه ظهور کیچ ملازم است با مفهوم ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
"مسألة ما" در اندیشة هایدگر

مسعود زمانی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 239-260

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.8382

چکیده
  "دازاین ما"، "دازاین امروزی ما"، دازاین تاریخی ما" و نظایرشان تعابیری هستند که هایدگر بخصوص در آثار خود در نخستین سال‌های پس از انتشار وجود و زمان در موارد بسیاری به‌ کار می‌برد. تکرار این تعابیر در زبان ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نسبت نفس و معرفت(نقد علم حصولی) با تاکید بر انتقادهای سهرودی از مشائیان
نسبت نفس و معرفت(نقد علم حصولی) با تاکید بر انتقادهای سهرودی از مشائیان

فرحناز شکارچی؛ محمدرضا شمشیری؛ هاشم گلستانی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 261-278

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.32966.2294

چکیده
  مساله نفس از دیرباز توجه اندیشمندان مختلف را به خود معطوف داشته وموجب پیدایش عقاید گوناگون درباره آن شده است. این پژوهش در قسمت نخست به بیان نظرات فارابی و‌‌ ابن‌سینا در مورد «تعریف» پرداخته و ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقد و ارزیابی عدالت در اندیشه افلاطون (نظریه عدالت در رساله جمهوری)
نقد و ارزیابی عدالت در اندیشه افلاطون (نظریه عدالت در رساله جمهوری)

غلامرضا صائبی؛ سعید اسلامی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 279-298

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.33273.2310

چکیده
  افلاطون این سئوال را اساسی می­دانست که کدام دولت بهتر وکدام نظم منصفانه­تر و چه کسی صلاحیت حکومت بر مردم را دارد؟ از نظر افلاطون، عدالت می­بایست در درون فرد و درون جامعه تحقق یابد. عدالت در شهر در ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تفسیر هایدگر از فرونسیس و رابطه آن با آگاثون (ایده خیر)
تفسیر هایدگر از فرونسیس و رابطه آن با آگاثون (ایده خیر)

مریم صمدیه؛ مجید ملایوسفی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 299-316

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.31405.2211

چکیده
  در دیدگاه هایدگر، آلثیا مقوله­ای است که به واسطه آن می­توان به رابطه بین فرونسیس و آگاثون پی برد؛ چرا که هایدگر آلثیا را در معنای یونانی آن یعنی کشف و گشودگی و نه صدق و مطابقت با واقع به کار برده است. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تمثیل مادری-برای/به جای-مسئولیت اخلاقی در اندیشه پدیدارشناسانه امانوئل لویناس
تمثیل مادری-برای/به جای-مسئولیت اخلاقی در اندیشه پدیدارشناسانه امانوئل لویناس

علیرضا صیادمنصور

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 317-336

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.32238.2253

چکیده
  اندیشه پدیدارشناسانه و اخلاقی امانوئل لویناس (فیلسوف یهودی لیتوانیایی­تبار 1995-1906م) –مانند دیگر هم­عصران فرانسوی­اش- برای نقد سنت­های فلسفی پیشین، آکنده از تمثیل­ها و استعاره­های مربوط ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
اندیشۀ اخلاقی ابن سینا
اندیشۀ اخلاقی ابن سینا

مهدی قوام صفری

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 337-360

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.35573.2389

چکیده
  ابن‌سینا هم به هنگام بحث در باب قوای نفس و هم به هنگام بحث در باب مقدمات قیاس­های مختلف گذرا به حکمت عملی می­پردازد. او در ضمن سخنانش در باب قوای نفس اخلاق را حاصل عقل عملی و در ضمن سخنانش در باب مقدمات ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
دو روایت از تکوین مفهوم هنرهای زیبا: ارزیابی مجدد کریستلر
دو روایت از تکوین مفهوم هنرهای زیبا: ارزیابی مجدد کریستلر

مهدی کرد نوغانی؛ علی سلمانی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 361-388

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.8219

چکیده
   پُل اسکار کریستلر در سال­های 1951 و 1952 این نظر را مطرح کرد که آنچه به­عنوان هنرهای زیبا می­شناسیم، تا پیش از قرن هژدهم وجود نداشته است. این نظر در اندک زمانی مورد موافقت عمومی بسیاری از نظریه­پردازان ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
پنداره‌گرایی ارزشی در فلسفه‌ نیچه (بازنگری تقریری از ندیم حسین)
پنداره‌گرایی ارزشی در فلسفه‌ نیچه (بازنگری تقریری از ندیم حسین)

حمیدرضا محبوبی آرانی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 389-409

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.32501.2275

چکیده
  به نظر نیچه هر فرهنگی و هر شکلی از زندگی در هر سطحی که باشد، در تحلیل نهایی بر اساس قسمی توهم‌‌ بنیاد شده است، خواه آن فرهنگ فرهنگ سقراطی باشد، یا آپولونی یا تراژیک. در روزگار مدرن نیز ما همچنان برای اینکه ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقش فیلسوف در پدیدارشناسی هگل با نظر به آرای ویتگنشتاین
نقش فیلسوف در پدیدارشناسی هگل با نظر به آرای ویتگنشتاین

جعفر مذهبی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 411-428

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.8218

چکیده
  در این نوشتار می‌کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم: در پدیدارشناسیِ هگل فیلسوف در رسیدنِ آگاهیِ طبیعی به جایگاه فلسفه چه نقشی دارد؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش، علاوه بر مقدمۀ پدیدارشناسیِ هگل به عنوان منبع ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مفهوم تجربه نزد متفکران نو-کانتی و تأثیر آن بر نوشته‌های اولیه‌ی والتر بنیامین
مفهوم تجربه نزد متفکران نو-کانتی و تأثیر آن بر نوشته‌های اولیه‌ی والتر بنیامین

امیر نصری؛ صابر دشت آرا

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، صفحه 429-450

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.32141.2248

چکیده
  مفهومی از تجربه‌ که در نظام معرفت‌شناسانه کانت پرداخته می‌شود، به رغم اهمیتی که در مقام یکی از ارکان اساسی نظام انتقادی دارد، به نحوی طنزآلود تا چند دهه پس از مرگ کانت در پرده می‌ماند. کشف و بازیابی ...  بیشتر