موضوعات = فلسفه
تعداد مقالات: 29
1. برهان حفره، جوهرگرایی خمینه ای و واقع گرایی وجودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22034/jpiut.2021.42502.2694

سعید معصومی


2. تاملی بر جایگاه جنسیت در هویت فرد: تشریح و نقد نظریه "ذات گرایی وحدت بخش" شارلوت ویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

10.22034/jpiut.2021.43445.2738

زهرا زرگر؛ هانیه غلامعلی؛ هما یزدانی


3. قصدیت در فراسوی ایده‌آلیسم و رئالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.44129.2750

همایون دهاقین؛ بیژن عبدالکریمی؛ محمد شکری


4. رابطه لذت و سعادت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.22034/jpiut.2021.43028.2724

سیده زهرا گنجی پور


6. آزادی مثبت و لیبرالیسم در فلسفه سیاسی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.44117.2748

علی عابدی رنانی؛ فائز دین پرست


7. ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین از منظر عقلانیت نقاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.45793.2812

عبدالحمید محمدی؛ علی پایا


8. بررسی سرشت آگاهی در خلال تفسیرهای هایدگر از فوسیس و پسوخه و انتقادهای وی از علم‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

10.22034/jpiut.2021.44504.2761

حسین آزادمنجیری؛ مجید ملایوسفی؛ محمدحسن حیدری؛ محمد صادق زاهدی


9. Metaphysical Foundation of African Epistemology: A Study of the Afemai-Etsako of Nigeria

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.46154.2832

Emmanuel Asia؛ Anthony Asekhauno


10. هم سنجی قاعده بسیط الحقیقه و عبارت عرفانیِ «إن مسمی الله احدی بالذات کلٌ بالأسماء»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22034/jpiut.2021.44226.2752

مهدی سعادتمند؛ علی بابایی


11. نقش راجر اسکروتن در بسط زیبایی‌شناسی تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1400

10.22034/jpiut.2021.45070.2779

محدثه مرجانی؛ اصغر فهیمی فر


12. تبیین رابطۀ هنر و طبیعت در فلسفۀ شلینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.43136.2729

رکسانا ریاحی؛ علی مرادخانی؛ محمد شکری


13. رهیافتی هایدگری به طرح بدن‌مندی و مسئلهٔ تقویم در علوم شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.44940.2774

سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی‌زاده


14. مقایسه آرای دیونوسیوس مجعول و سهروردی درباره زیبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

10.22034/jpiut.2020.42130.2679

پروانه قریب گرکانی؛ اسماعیل بنی اردلان؛ شمس الملوک مصطفوی


15. انقلاب های علمی و پیشرفت: تأمّلی در فلسفه علم کوهن و بسکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

10.22034/jpiut.2021.43132.2728

مریم پوست فروش؛ مصطفی تقوی


16. موضوع متافیزیک: نقد رویکرد نوکانتی ناتورپ با استناد به تفسیر هاملن

دوره 15، شماره 34، بهار 1400، صفحه 381-398

10.22034/jpiut.2021.41049.2636

هدیه یعقوبی بجمعه؛ شهین اعوانی؛ احسان کریمی ترشیزی


17. مفهوم فضا در پدیدارشناسی کاسیرر، هایدگر و اشمیتس

دوره 15، شماره 34، بهار 1400، صفحه 363-380

10.22034/jpiut.2020.41348.2655

احسان مروجی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ مالک حسینی


18. مسأله استقرا نزد هیوم

دوره 15، شماره 34، بهار 1400، صفحه 23-40

10.22034/jpiut.2020.40138.2581

زهرا اسمعیلی؛ محمد حکاک


24. رشد عقل و نظام حقوقی فراگیر در اندیشه کانت

دوره 15، شماره 34، بهار 1400، صفحه 284-299

10.22034/jpiut.2020.40683.2610

آرتمیس قبادی؛ محمدرضا شمشیری؛ زهره سعادتمند


25. محمد بن زکریای رازی: فیلسوف دگراندیش یا طبیب فیلسوف‌نما

دوره 15، شماره 34، بهار 1400، صفحه 160-177

10.22034/jpiut.2021.41220.2648

ثریا سلیمانی؛ عباسعلی منصوری