Journal of Philosophical Investigations
مناقشه فوکو با هایدگر و دریدا در فهم و تفسیر فلسفه افلاطون
مناقشه فوکو با هایدگر و دریدا در فهم و تفسیر فلسفه افلاطون

سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46849.2888

چکیده
  این نوشتار با تمرکز بر تفسیر هایدگر از دکترین حقیقت افلاطون و تفسیر دریدا از فارماکون افلاطون، خط تفسیری‌ای را برجسته می‌کند که در آن افلاطون آغاز فهمی فلسفی است که وجه غیب و پوشیدگی هستی و حقیقت را ...  بیشتر
براهین اتحاد عاقل و معقول در فلسفه‌ی افلاطون
براهین اتحاد عاقل و معقول در فلسفه‌ی افلاطون

علی اولنج؛ سعید بینای مطلق؛ علی کرباسی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.49399.3078

چکیده
  اتحاد عاقل و معقول آموزه‌ای است که بیان صورت نهایی فلسفی خود را در فلسفه‌ی ملاصدرا بازیافته است. اما این اصل به بیان خودِ ملاصدرا و به شهادت متون فلسفی، ریشه در سنت فلسفی یونان باستان دارد. به عنوان نمونه ...  بیشتر
رویکرد نظریه-برهانی به مفهوم پیامد منطقی، و نقد تارسکی به آن
رویکرد نظریه-برهانی به مفهوم پیامد منطقی، و نقد تارسکی به آن

حمید علایی نژاد؛ مرتضی حاج حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.50993.3160

چکیده
  بنابر تعریف نظریه-برهانی از مفهوم پیامد منطقی، جملۀ X پیامد منطقی مجموعه مقدّمات Γ محسوب می‌شود اگر از Γ برهانی برای X وجود داشته باشد. تارسکی استدلال می‌کند که با افزایش هر تعداد قاعده به نظام‌های ...  بیشتر
نظریه‌ی فرهنگ ارنست بلوخ و ریچارد داوکینز براساس مؤلفه‌های برسازنده‌ی «انگاره‌واره‌ها» و «مم‌ها»
نظریه‌ی فرهنگ ارنست بلوخ و ریچارد داوکینز براساس مؤلفه‌های برسازنده‌ی «انگاره‌واره‌ها» و «مم‌ها»

علی اصغر مصلح؛ سیدحسین هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.51102.3168

چکیده
  نظریه‌ی فرهنگ در نظام فکری بلوخ و داوکینز برمبنای دو انگاره‌ی «ماده‌باوری» و «تکامل‌نگری پویا» و با رویکرد «واگشت‌گرایی» انجام می‌شود؛ این تشابه مفهومی و رویکردی سبب می‌شود که بررسی ...  بیشتر
بررسی و تبیین "نیچه‌ی هایدگر" از دیدگاه جیانی واتیمو
بررسی و تبیین "نیچه‌ی هایدگر" از دیدگاه جیانی واتیمو

حسن غیبی پور؛ علی کرباسی‌ زاده اصفهانی؛ محمد جواد صافیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.51623.3212

چکیده
  از آنجا که تفسیر واتیمو از نیچه مستلزم بررسی دیدگاه هایدگر و دیلتای، به عنوان نقاط اصلی مورد نظر وی، است. از اینرو، در این مقاله در نظر داریم نخست، اشاره‌ای به تفسیر هایدگر از نیچه، به‌عنوان آخرین فیلسوف ...  بیشتر
مفهوم تجربه نزد هگل و وایتهد: شناخت و فراشناخت
مفهوم تجربه نزد هگل و وایتهد: شناخت و فراشناخت

سید مختار مومنی؛ محمد اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.52427.3279

چکیده
  بحث از تجربه نزد هگل و وایتهد با یک مبنای اساسی و شبیه به‌هم، مطرح اما در دو مسیر کاملاً متفاوت بسط می‌یابد. مبنای این دو فیلسوف در مورد تجربه گره زدن بحث از آن به چیستی هستی است؛ هر چند این موضوع نیز به‌رغم ...  بیشتر
توجیه پذیری تجربه حسی و تجربه دینی در نظام فکری آلستون؛ مناقشات و پاسخ ها
توجیه پذیری تجربه حسی و تجربه دینی در نظام فکری آلستون؛ مناقشات و پاسخ ها

معصومه محمودی؛ عبداله صلواتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.52266.3264

چکیده
  آلستون با تمایز دو دیدگاه توجیهی تجربه حسی؛ یعنی دیدگاه توجیهی مستقیم و غیر مستقیم بر این باور است که تجربه حسی متعلقات خودش را به صورت مستقیم توجیه می کند؛ یعنی در تجربه حسی ما مستقیما با عین خارجی در ...  بیشتر
Image, Time, and Photography Based on Heidegger’s Kant and the Problem of Metaphysics
Image, Time, and Photography Based on Heidegger’s Kant and the Problem of Metaphysics

فریده آفرین؛ سید سام غضنفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.47066.2909

چکیده
  In KPM, Heidegger shows how the initial image-making power of the imagination is pictorial in the pure image of time. Three kinds of photographs that resemble the images produced when the transcendental imagination functions as three syntheses are studied in this research. They are established by Kant's description of the images in precritical works' ...  بیشتر
افزوده‌ای بر منطق کوانتومیِ پاتنم
افزوده‌ای بر منطق کوانتومیِ پاتنم

احمد عبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.54209.3412

چکیده
  هیلاری پاتنم در آثارش از منطق کوانتومی دفاع می‌کند و اعتقاد دارد با توجه به مسائل به‌وجودآمده در مکانیک کوانتوم، منطق کلاسیک توان پاسخگویی به این مسائل را ندارد. از این‌رو، نیازمند یک طرح منطقیِ غیرکلاسیک ...  بیشتر
ژیل دلوز و روایت رهایی سوژه‌ بر اساسِ کتاب منطق احساس
ژیل دلوز و روایت رهایی سوژه‌ بر اساسِ کتاب منطق احساس

داود معظمی گودرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.53842.3386

چکیده
  ژیل دلوز در کتاب منطق احساس که شرحی بر نقاشی‌های فرانسیس بیکن است به صراحت و مکرر از نقد روایت می‌گوید. اما حقیقت این است که او نه روایت به طور کلی که روایت فیگوراتیو و بازنمایانه را رد می‌کند و از نحوه‌ی ...  بیشتر
استقلال معرفت شناختی و وابستگی هستی شناختی اخلاق نسبت به دین
استقلال معرفت شناختی و وابستگی هستی شناختی اخلاق نسبت به دین

رمضان مهدوی آزادبنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.55053.3461

چکیده
  به طور سنتی اعتقاد بر این بود که اخلاق بر دین مبتنی است و بدون دین، اخلاق وجود ندارد. با گسترش انتقادات بر ضد دین در عصر جدید و ظهور نظریه های مختلف پیرامون منشاء دین که به دنبال خاستگاه انسانی برای دین ...  بیشتر
Fardid and Nasr on the Confrontation of Western World
Fardid and Nasr on the Confrontation of Western World

حسین روحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.55151.3467

چکیده
  Regarding the way of facing the West and modernity, Ahmed Fardid is among the thinkers who, by adopting a philosophical and judgmental approach, rejects modernity, philosophy, and western civilization in its entirety. Fardid considers modernity and the West to have an inherent crisis and considers any attempt to patch up modernity with Eastern religions or cultures ...  بیشتر
ضرورت آموزش فلسفه برای کودکان و نقش آن در ارتقای تفکر خلاق و مهارت های اجتماعی دانش آموزان
ضرورت آموزش فلسفه برای کودکان و نقش آن در ارتقای تفکر خلاق و مهارت های اجتماعی دانش آموزان

حسین افلاکی فرد؛ محمد قلعه نوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.55051.3460

چکیده
  یکی از اهداف اصلی برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بهبود شرایط آموزش تفکر در سیستم های آموزشی است هدف این برنامه کمک به کودکان است که یاد بگیرند چگونه خودشان فکر کنند . فلسفه برای کودکان یک فعالیت آموزشی ...  بیشتر
ساخت‌گشایی از قدرت، مقاومت و سوبژکتیویته: تحلیلی تطبیقی از آرای هانا آرنت و میشل فوکو
ساخت‌گشایی از قدرت، مقاومت و سوبژکتیویته: تحلیلی تطبیقی از آرای هانا آرنت و میشل فوکو

بیان کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.56090.3509

چکیده
  مقاله حاضر تلاش کرده است تا از طریق مواجهة اندیشة هانا آرنت و میشل فوکو به بازاندیشی و بازنگری رادیکال و ریشه‌ای از مفاهیم قدرت، مقاومت و سوبژکتیویته بپردازد. در وهلة نخست ممکن است تصور شود که اندیشة ...  بیشتر
تأملی در فلسفه‌ی تحلیلی و قاره‌ای؛ نهیلیسم، میراثی از عصر روشنگری
تأملی در فلسفه‌ی تحلیلی و قاره‌ای؛ نهیلیسم، میراثی از عصر روشنگری

حامد موانیه ای؛ محمد رعایت جهرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.56520.3532

چکیده
  در این نوشتار تلاش بر آن است تا با تاکید بر زمینه و زمانه‌ای که منجر به پیدایش دو نحله‌ی تحلیلی و قاره‌ای گردید به بررسی خاستگاه‌های اصلی وبنیادیِ پیدایش آن‌ها در فلسفه‌ی کانت و چالش‌ها و نقاط ضعف ...  بیشتر
معیار سنجش فیلم بر مبنای نظر مارتین هایدگر در رسالۀ سرچشمۀ اثر هنری
معیار سنجش فیلم بر مبنای نظر مارتین هایدگر در رسالۀ سرچشمۀ اثر هنری

مهدی همایونی؛ اصغر فهیمی فر؛ حمید رضا محبوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.56096.3510

چکیده
  مطابق نظر هایدگر، اثر هنری، آشکارکنندۀ حقیقت است. اما این آشکارگی نه در هر اثر هنری، بل در اثر هنری بزرگ! امکانپذیر است. اما کدام اثر است که امکانِ پذیرفتن عنوان اثر هنری بزرگ را دارد؟ هایدگر خود در رسالۀ ...  بیشتر
مفهوم‌شناسیِ «نظام»؛ تفسیر هایدگر از دیدگاه شلینگ
مفهوم‌شناسیِ «نظام»؛ تفسیر هایدگر از دیدگاه شلینگ

الهام سادات کریمی دورکی؛ محمد مشکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.57594.3573

چکیده
  نوشتار حاضر تفکر هایدگر دربارۀ مفهوم «نظام» در رسالۀ شلینگ با عنوان پژوهش‌های فلسفی در باب ذاتِ آزادی انسان (1809) را در نظر می‌آورد. رجوع متأملانۀ هایدگر به رسالۀ شلینگ، در قالب دو درسگفتار و تفسیر ...  بیشتر
تبیین دیدگاه ایده‌آلیسمی هگل مبتنی بر آگاهی و خودآگاهی
تبیین دیدگاه ایده‌آلیسمی هگل مبتنی بر آگاهی و خودآگاهی

هاوکار خدر؛ محمد اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.58490.3600

چکیده
  در این مقاله سعی داریم نشان دهیم که هگل در پدیدارشناسی روح بر پایه شهود مراحل مختلف آگاهی را یعنی آگاهی حسی تا روح مطلق را بازیابی می‌کند. هگل در پدیدارشناسی روح تاریخ آگاهی را امری زنده لحاظ کرده و آن ...  بیشتر
ردّ چشم اندازگرایی نویی
ردّ چشم اندازگرایی نویی

فراز عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.56171.3515

چکیده
  بنا به چشم‌اندازگرایی نویی، اعیان پایه‌ای تجربه‌ ادراکی ویژگی‌های چشم‌اندازی منظره، در تمایز با ویژگی‌های واقعی آن، هستند. این مفهوم از چشم‌اندازگرایی قرابتی با آموزه‌های نظریّه داده حسّی دارد. ...  بیشتر
ورای غیریت: عبور از موانع سلوک عرفانی در گلشن راز شبستری
ورای غیریت: عبور از موانع سلوک عرفانی در گلشن راز شبستری

رسول رهبری غازانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.57232.3565

چکیده
  این نوشتار به بررسی آراء شیخ محمود شبستری -از معروف‌ترین صوفی‌های ایرانی- در کتاب گلشن راز او پرداخته است. در این پژوهش مفهوم سلوک عرفانی در اشعار شبستری با رویکرد هرمونتیکی مورد واکاوی قرار گرفته و ...  بیشتر
بررسی نقش صناعت مذهب ابن خلدون، انضباط و تکنیک خود فوکو در استیلای قدرت
بررسی نقش صناعت مذهب ابن خلدون، انضباط و تکنیک خود فوکو در استیلای قدرت

غلامرضا منصوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.56104.3511

چکیده
  In some point of view, neither Michel Foucault nor Ibn Khaldun are considered philosophers in the conventional classifications, but both are very important in intellectual and, of course, in philosophical contexts, especially for those who are interested in the deep study of human life from the perspective of political thought.The main concern of two thinkers, ...  بیشتر
تحلیل و واکاوی جایگاه بعد عملی وجود انسان در دیدگاه فارابی و علامه محمدتقی جعفری
تحلیل و واکاوی جایگاه بعد عملی وجود انسان در دیدگاه فارابی و علامه محمدتقی جعفری

محمد مهدوی؛ مریم صمدیه؛ حسین علیانسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.59018.3626

چکیده
  بعد عملی وجود انسان مرتبط با اعمال و افعال وی است؛ اعمال و افعالی که شکل‌دهندۀ شخصیت وی هستند و با هدایت حکمت عملی می‌توانند به عملی حکیمانه مبدل شوند و سبب سعادت انسان گردند. تحلیل و واکاوی آراء فارابی ...  بیشتر
پراکسیس و بازتاب خودِ نابازنمودی در هستی‌شناسی بنیادین هیدگر
پراکسیس و بازتاب خودِ نابازنمودی در هستی‌شناسی بنیادین هیدگر

مهرداد احمدی؛ محمدرضا اسدی

دوره 17، شماره 44 ، آذر 1402، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.54444.3421

چکیده
  ارسطو عمل را وقتی به راستی عمل می‌دانست که برای خود عمل و نه غایتی مترتب بر آن انجام بگیرد. از این‌رو او میان عمل (پراکسیس) و تولید از این نظر که یکی خود، غایت خویش است و دیگری نه و با نظر محض هم از این جهت ...  بیشتر
بازخوانی نظریۀ شخصیت ملاصدرا از منظر نظریۀ شخصیت صفاتی آلپورت
بازخوانی نظریۀ شخصیت ملاصدرا از منظر نظریۀ شخصیت صفاتی آلپورت

مریم احمدی؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد؛ جواد صالحی

دوره 17، شماره 44 ، آذر 1402، ، صفحه 21-44

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.54945.3454

چکیده
  انسان­شناسی در شاخۀ نوپای روانشناسی، ذیل عنوان «نظریه­های شخصیت» توانسته ­است در عرصۀ مطالعات رفتاری و ارتباط متقابل افراد کارآمد باشد. ضرورت تبیین و تحلیل ماهیت حقیقی انسان در حوزۀ «بود» ...  بیشتر
راه‌های وصول به حق تعالی در اندیشۀ ملاصدرا
راه‌های وصول به حق تعالی در اندیشۀ ملاصدرا

مختار ارحمی؛ سعید گراوند؛ منصور ایمانپور

دوره 17، شماره 44 ، آذر 1402، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.52506.3288

چکیده
  در اندیشه ملاصدرا راه‌های وصول به حق‌تعالی عبارت‌اند از راه عمل و مجاهده، راه علم و معرفت و راه فیض و موهبت که هر یک از آن‌ها می‌تواند انسان را در سیر استکمالی خویش به سوی حق‌تعالی یاری کند. منظور از ...  بیشتر