موضوعات = فلسفه
تعداد مقالات: 65
1. بررسی سرشت آگاهی در خلال تفسیرهای هایدگر از فوسیس و پسوخه و انتقادهای وی از علم‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

10.22034/jpiut.2021.44504.2761

حسین آزادمنجیری؛ مجید ملایوسفی؛ محمدحسن حیدری؛ محمد صادق زاهدی


2. رهیافتی هایدگری به طرح بدن‌مندی و مسئلهٔ تقویم در علوم شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.44940.2774

سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی‌زاده


3. قصدیت در فراسوی ایده‌آلیسم و رئالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.44129.2750

همایون دهاقین؛ بیژن عبدالکریمی؛ محمد شکری


4. ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین از منظر عقلانیت نقاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.45793.2812

عبدالحمید محمدی؛ علی پایا


5. Metaphysical Foundation of African Epistemology: A Study of the Afemai-Etsako of Nigeria

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.46154.2832

Emmanuel Asia؛ Anthony Asekhauno


6. اکسل هونت و اخلاق به‌رسمیت‌شناسی: موانع و امکانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22034/jpiut.2021.46390.2855

یاسمین ماکوئی؛ حسین مصباحیان


7. نقش قوه خیال در تبیین وحی از دیدگاه حکیم ابن سینا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.22034/jpiut.2021.46037.2823

محمد مهدوی؛ محمد درگاه زاده


8. قلب و ادراک زیبایی از دیدگاه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

10.22034/jpiut.2021.43276.2737

محمد حسین سرانجام؛ حسین کلباسی اشتری؛ علی اصغر مصلح


9. نقش و جایگاه مفهوم اتمسفر در پدیدارشناسی نوین هرمان اشمیتس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.46530.2868

احسان مروجی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ مالک حسینی


10. بررسی و نقد رابطه سیاست و اخلاق در هنر در پراگماتیسم پیامبرانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.45954.2860

محمد علی عاشوری کیسمی؛ عبدالله نصری


11. نئوداروینیسم؛ طبیعت‌گرایی در برابر شواهد تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.46364.2867

نیما نریمانی


12. The rise of the "Other" and the fall of the "Self" From Hegel to Derrida

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.46252.2844

بیان کریمی؛ محمد اصغری


13. لوگوس هراکلیتوس از منظر پدیدارشناسیِ آغازِ دیگرِ مارتین هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.45658.2806

محمدحواد صافیان؛ سیدجمال سامع


14. زیباشناسیِ گردشگری بر اساس نگرش کانت به طبیعت در نقد قوه حکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.46631.2875

فریده آفرین؛ بیتا عبدنیکفرجام


15. بررسی سراسربینی فوکویی در داستان "احضاریه" اثر دونالد بارتلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.47286.2921

فاطمه مظفری


16. بررسی تطبیقی مبانی نظری اشاعره و حکمت متعالیه درمورد خلق از عدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.46975.2904

سید ابراهیم آقازاده


17. هنردر اندیشه دکتر سید حسین نصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.42912.2716

سیده محبوبه مقیم نژادحسینی؛ امیر مازیار


18. ارزیابی نقدهای اچمندی به تحلیل تارسکی از مفهوم پیامد منطقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.47243.2920

حمید علایی نژاد؛ مرتضی حاج حسینی


19. When aesthetics does not lead to an act of Environmental conservation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.41585.2662

آتوسا افشاری؛ مهدی bبهنیافر


20. ارزیابی انتقادی تقلیل گرایی در مدل های وحدت علمِ نیگل و اپنهایم-پاتنم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.46157.2833

محمدمهدی حاتمی


21. *واکاوی مبانی هستی‎شناختی تقابل مکان و فضا در معماری عصر مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.44592.2763

محمدحواد صافیان؛ فلورا بیابانی؛ شیرین طغیانی؛ مینا سادات طباطبایی


22. جایگاه نگرش الهیاتی و نظریۀ تکاملی در اندیشۀ جان دیویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.46943.2901

محمد اکوان؛ سیدصابر سیدی فضل اللهی؛ امیر محبیان


23. اخلاق بیوفیلی مبتنی بر نظریات فروم در»مرگ ایوان ایلیچ» اثر تولستوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.47628.2949

احد مهروند؛ ناصر کرامت فر


24. «زیست‌جهان» در پدیدارشناسی آلفرد شوتز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.46955.2905

سمانه فیضی


25. مهارت تفکر انتقادی در ادبیات کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.47337.2940

سعید حیرانی؛ محمود فیروزی مقدم؛ مهیار علومی مقدم