کلیدواژه‌ها = هگل
تعداد مقالات: 10
1. رُبسپیر- کانت: بررسی نسبت آزادی مطلق و ترور با فلسفه اخلاق کانت براساس پدیدارشناسی روح هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22034/jpiut.2020.37889.2497

محسن باقرزاده مشکی باف؛ محمود صوفیانی؛ محمد اصغری


2. اکسل هونت و اخلاق به‌رسمیت‌شناسی: موانع و امکانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22034/jpiut.2021.46390.2855

یاسمین ماکوئی؛ حسین مصباحیان


3. خوانش بینامتنی دیالوگیسم باختین بر اساس دیالکتیک هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.42511.2695

یوسف شاقول؛ مریم السادات حسینی‌سیرت


4. خوانش هگلی-لاکانیِ ژیژک از سوژه

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 248-267

10.22034/jpiut.2020.42015.2675

بیان کریمی؛ مسعود بیننده


10. بررسی تأثیرپذیری مارکس در مفهوم کار از ارباب و بنده‌ی هگل

دوره 8، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 59-75

مجتبی سیفی؛ محمد مشکات