Journal of Philosophical Investigations
حکمت زمین؛ جهانِ معنای نقاشی‌های مکتب شیراز-بهبهان از منظر فلسفۀ پدیدارشناسانه- هرمنوتیکی هانری کربن با رجوع به متون مزداییِ ایران باستان
حکمت زمین؛ جهانِ معنای نقاشی‌های مکتب شیراز-بهبهان از منظر فلسفۀ پدیدارشناسانه- هرمنوتیکی هانری کربن با رجوع به متون مزداییِ ایران باستان

منیره پنج‌تنی؛ مهدی محمدزاده

دوره 17، شماره 44 ، آذر 1402، ، صفحه 150-178

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.55014.3457

چکیده
  پژوهشِ حاضر کوشیده است به یاریِ رویکردِ پدیدارشناسانه-هرمنوتیکی هانری کربن به جهانِ معنایِ پنج نمونه از نقاشی‌های تمثیلی گلچین اشعار به تاریخ 801 ه.ق متعلق به مکتب شیراز-بهبهان راه‌یابد. سه پرسش اصلی ...  بیشتر
مسأله «من» در نگاه گلن استراوسن
مسأله «من» در نگاه گلن استراوسن

الهه خوش زبان؛ زهرا خزاعی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 186-213

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.47414.2938

چکیده
  یکی از مباحث مطرح در فلسفه ذهن بحث از «من» است که فلاسفه با تعابیر مختلف خود، هویت شخصی، نفس و روح از آن یاد کرده‌اند. نظریات متفاوت فلاسفه درباره هستی و حتی چیستیِ این مفهومِ به نظر ساده و بدیهی، ...  بیشتر
«زیست‌جهان» در پدیدارشناسی آلفرد شوتز
«زیست‌جهان» در پدیدارشناسی آلفرد شوتز

سمانه فیضی؛ مهدی حسن‌زاده؛ بهزاد حمیدیه؛ منصور معتمدی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 533-561

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46955.2905

چکیده
  زیست‌جهان به معنی جهان چنان که تجربه و زیسته می شود، مفهومی است که نخست در پدیدارشناسی هوسرل متولد شد و پس از او در زمینه های مختلف به کار رفت. آلفرد شوتز پایه گذار جامعه شناسی پدیدارشناختی، که ...  بیشتر
تفسیر استعلایی هوسرل از فلسفۀ هیوم
تفسیر استعلایی هوسرل از فلسفۀ هیوم

علیرضا حسن پور

دوره 15، شماره 34 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 122-140

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.40538.2607

چکیده
  در این مقاله بر اساس شواهد موجود در آثار هوسرل و هیوم استدلال شده است که تفسیر خاص هوسرل از فلسفۀ هیوم به­عنوان فلسفه­ای استعلایی ریشه در رویکرد خاص هوسرل به جستجوی امر استعلایی در فلسفۀ جدید دارد ...  بیشتر
زیست‌جهان؛ هوسرل و بازخوانی معنای فلسفه و وظیفه فیلسوف مدرن
زیست‌جهان؛ هوسرل و بازخوانی معنای فلسفه و وظیفه فیلسوف مدرن

زهرا رمضانلو؛ حسن فتح‌زاده؛ شمس الملوک مصطفوی

دوره 14، شماره 33 ، بهمن 1399، ، صفحه 130-146

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.33086.2306

چکیده
  فلسفه نزد هوسرل علمی کلی، بنیادی و متقن درباره جهان است. او به دنبال تأسیس پدیدارشناسی استعلایی به مثابه فلسفه­ای کلی یا علمی متقن بود اما برای دست یافتن به چنین هدفی باید امکان یک معرفت ابژکتیو درباره ...  بیشتر
پدیدارشناسی، «راه» تفکر و تحقیق
پدیدارشناسی، «راه» تفکر و تحقیق

مرضیه پیراوی ونک

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، ، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.28780.2061

چکیده
  تفکر که به‌عنوان وجه متمایزکننده بشر از سایر موجودات است، دلیل فرهنگی خواندن انسان نیز هست. تفکر نه صرفاً یک گام یا خطی بسته بلکه یک "راه" منسجم و یکپارچه و درعین‌حال پرفرازونشیب است. ضرورت "به راه درآمدن" ...  بیشتر
پدیدارشناسی افسردگی بیماران نجات‌یافته از سرطان و راهیابی به فلسفه‌درمانی به عنوان رویکردی مراقبتی
پدیدارشناسی افسردگی بیماران نجات‌یافته از سرطان و راهیابی به فلسفه‌درمانی به عنوان رویکردی مراقبتی

بهناز صادق زاده اسکوئی؛ محمود صوفیانی؛ عصمت مهرابی

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1398، ، صفحه 139-158

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.29534.2118

چکیده
  سرطان یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در دنیاست. ویژگی مقاومت به درمان و پیشرفت سریع آن یکی از دلایل بالا بودن میزان مرگ و میر ناشی از آن است. مبتلایان پس از شنیدن خبر ابتلا به این بیماری به شدت روحیه خود را ...  بیشتر
تحلیل پدیدارشناسانه نوعی تصویر در شعر سهراب سپهری
تحلیل پدیدارشناسانه نوعی تصویر در شعر سهراب سپهری

سعید کریمی قره‌بابا

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، ، صفحه 189-207

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8020

چکیده
  بررسی‌ها نشان می‌دهد که میان بنیادهای فلسفی شعر سپهری و مباحث پدیدارشناسی مطابقت‌ها و هم‌سانی‌هایی وجود دارد. لُبّ سخن سپهری هم‌صدا با پدیدارشناسان آن است که آدمی باید خود مستقیماً از طبیعت شناختی ...  بیشتر
پدیدارشناسی تجربۀ زیباشناختی مکان: مطالعة موردی میدان نقش جهان
پدیدارشناسی تجربۀ زیباشناختی مکان: مطالعة موردی میدان نقش جهان

منیره پنج تنی؛ یزدان منصوریان؛ مهتاب مبینی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، ، صفحه 23-60

چکیده
  مفهوم زیبایی یکی از مناقشه­­ برانگیزترین مفاهیم فلسفی در تاریخ اندیشه است. فیلسوفان بسیاری کوشیده‌اند این مفهوم را تعریف و صورت­ بندی کنند. در این پژوهش به دنبال مفهوم زیبایی و تجربۀ زیباشناختی ...  بیشتر
قصدیت و بازنمود در گفتگوی دریفوس و سرل
قصدیت و بازنمود در گفتگوی دریفوس و سرل

محمدحسین محمدعلی خلج؛ عطا حشمتی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، ، صفحه 91-115

چکیده
  گفتگوی دریفوس، به عنوان یکی از بزرگترین پدیدارشناسان آمریکایی و سرل، به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان تحلیلی، تاریخی چهل ساله دارد. از نظر سرل پدیدارشناسی نابینا، سطحی و دچار خطاهای سیستماتیک است. ...  بیشتر
جایگاه ابژة زیبایی‌شناختی در شعر از دیدگاه میکل دوفرن
جایگاه ابژة زیبایی‌شناختی در شعر از دیدگاه میکل دوفرن

فاطمه بنویدی

دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی) ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 1-20

چکیده
  شعر در فرهنگ‌های مختلف ویژگی‌های خاص خود را دارد و با رویکردهای گوناگونی به آن نگاه شده است. در مقالۀ حاضر با رویکرد پدیدارشناختی به شعر نگریسته‌ایم و از دیدگاه یکی از پدیدارشناسان فرانسوی، میکل دوفرن، ...  بیشتر
زمانمندی آگاهی و تاریخمندی آگاهی: گذر هوسرل از پروژه استعلایی
زمانمندی آگاهی و تاریخمندی آگاهی: گذر هوسرل از پروژه استعلایی

علیرضا حسن پور

دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی) ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 21-35

چکیده
  در این مقاله از طریق شرح اجمالی نظر هوسرل دربارۀ زمان-آگاهی و به‌خصوص تمرکز بر سطح سوم زمانمندی، استدلال شده است که در واپسین تأملات وی درباب زمان که در دست‌نوشته‌های C منتشر شده است، چرخشی در پدیدارشناسی ...  بیشتر
رابطه دیالکتیکی شرایط و مؤلفه های عینیّت در فلسفه هوسرل
رابطه دیالکتیکی شرایط و مؤلفه های عینیّت در فلسفه هوسرل

محمود صوفیانی

دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی) ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 63-93

چکیده
  در این مقاله می­کوشیم با نشان­دادن شرایط عینیت و مؤلفه­های بنیادی آن در پدیدارشناسی هوسرل رابطه دوسویه و دیالکتیکی آن­ها را آشکار کنیم. آگاهی استعلائی و ساختار قصدی آن اصلی­ترین شرط امکان عینیت ...  بیشتر
جایگاه امر حسی در پدیدارشناسی هنر دوفرن
جایگاه امر حسی در پدیدارشناسی هنر دوفرن

مسعود علیا

دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی) ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 95-109

چکیده
  میکل دوفرن، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، در رشته‎‌ای از آثار خویش، به ویژه مهم‌ترین اثرش به نام پدیدارشناسی تجربه زیبایی‌شناسانه، توصیفی منظومه‌وار از تجربه زیبایی‌‌شناسانه به دست داده است. این ...  بیشتر
راه‌حل هگل برای دوگانگی ذهن و عینِ دکارتی
راه‌حل هگل برای دوگانگی ذهن و عینِ دکارتی

فرزاد حاجی میرزائی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 61-78

چکیده
  هدف از جستار کنونی بررسی راه حل هگل در برخورد با ثنویتِ ذهن و عین دکارتی است. معنای چنین دوگانگی‌ای این است که ما در امر شناخت با دو قلمرو جداگانه و کاملاً مباین با یکدیگر روبرو هستیم: قلمرو اندیشه‌ها، ...  بیشتر
روش پژوهش هایدگر در کتاب وجود و زمان
روش پژوهش هایدگر در کتاب وجود و زمان

حسین طریقت پور؛ محمد جواد صافیان

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1393، ، صفحه 71-92

چکیده
  مارتین هایدگر موضوع فلسفه‌ی خود را وجود قرار می‌دهد و معتقد است این موضوع در تاریخ تفکر مورد غفلت قرار گرفته و باید توجه خود را به آن معطوف داشت . وی اساس تفکر خود را توجه به هستی و پرسش از وجود می‌داند ...  بیشتر
صورت‌گرایی در اخلاق کانتی از نگاه شلر
صورت‌گرایی در اخلاق کانتی از نگاه شلر

علیرضا حسن پور

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1393، ، صفحه 149-163

چکیده
  مسئله‌ی مورد بررسی در این مقاله عبارت از این است که آیا اندیشه‌ی اخلاقی کانت، چنان که شلر ادعا کرده است، صورت‌گرایانه است یا خیر. در اینجا پس از توضیح معنای صورت‌گرایی و پیشینه‌ی انتقاداتی که از این ...  بیشتر
An Aesthetics of Nature
 Consequences of Merleau-Ponty’s embodied ontology
An Aesthetics of Nature Consequences of Merleau-Ponty’s embodied ontology

مارک وان دن

دوره 6، شماره 11 ، آبان 1391، ، صفحه 129-137

چکیده
  In his courses on Nature, the French phenomenologist Maurice Merleau-Ponty clearly does not agree with Kant's antropocentrism. In particular the Kantian notion of the disinterestedness of aesthetic perception is untenable in an aesthetics of nature which is inspired by Merleau-Ponty's thought. Nature and human embodiment are seen as separated in this Kantian ...  بیشتر