دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
لطفا با کارشناس مجله تماس بگیرید

مقاله علمی- پژوهشی

1. بر اثرِ خورشید سیاه در ورطه‌اندازیِ خوراییِ دریدایی: تأملاتی الیپتیکال در بابِ «کلمه-فضا-تن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22034/jpiut.2019.29527.2117

بهاره سعیدزاده؛ امیر نصری


2. تعین ناقص و واقع گرایی ساختاری هستی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

10.22034/jpiut.2020.38918.2525

سعید معصومی


3. رُبسپیر- کانت: بررسی نسبت آزادی مطلق و ترور با فلسفه اخلاق کانت براساس پدیدارشناسی روح هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22034/jpiut.2020.37889.2497

محسن باقرزاده مشکی باف؛ محمود صوفیانی؛ محمد اصغری


4. آیا تکامل، چندجهانی و ابتدا نداشتن کیهان محصول علم جدید هستند؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22034/jpiut.2020.40100.2571

یوسف جمالی


5. بازبینی کوگیتوی دکارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22034/jpiut.2020.39955.2562

سجاد امیرخانی شهرکی؛ احد فرامرزقراملکی؛ عبدالرسول کشفی


6. انتقاد به تفکّر انتزاعی دکارتی از منظر تفکّر تاریخی ویکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22034/jpiut.2020.41232.2650

مریم دربانیان؛ بیژن عبدالکریمی


7. The Role of Sense in Ibn Sīnā's Epistemology

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22034/jpiut.2020.41079.2639

مصطفی مومنی


8. مقایسه تحلیل‌های ارسطو و فرگه از «گزاره حملی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

10.22034/jpiut.2020.41337.2653

احمد حمداللهی


9. بنیان های فلسفی و معرفت‌شناختی زمینه‌گرایی در شهرسازی و معماری پست مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22034/jpiut.2020.42156.2681

محمد حسن یزدانی؛ حسین سعدلونیا؛ رحیم حیدری چیانه؛ قاسم زارعی


10. خوانش هگلی-لاکانیِ ژیژک از سوژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

10.22034/jpiut.2020.42015.2675

بیان کریمی؛ مسعود بیننده؛ محمد اصغری


11. مقایسه آرای دیونوسیوس مجعول و سهروردی درباره زیبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

10.22034/jpiut.2020.42130.2679

پروانه قریب گرکانی؛ اسماعیل بنی اردلان؛ شمس الملوک مصطفوی


12. بررسی انتقادی رابطه‌ی دین و سیاست در رساله‌ی الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

10.22034/jpiut.2021.34226.2353

محمدسینا میرزایی


13. برهان حفره، جوهرگرایی خمینه ای و واقع گرایی وجودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22034/jpiut.2021.42502.2694

سعید معصومی


14. انقلاب های علمی و پیشرفت: تأمّلی در فلسفه علم کوهن و بسکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

10.22034/jpiut.2021.43132.2728

مریم پوست فروش؛ مصطفی تقوی


15. بررسی سرشت آگاهی در خلال تفسیرهای هایدگر از فوسیس و پسوخه و انتقادهای وی از علم‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

10.22034/jpiut.2021.44504.2761

حسین آزادمنجیری؛ مجید ملایوسفی؛ محمدحسن حیدری؛ محمد صادق زاهدی


16. هم سنجی قاعده بسیط الحقیقه و عبارت عرفانیِ «إن مسمی الله احدی بالذات کلٌ بالأسماء»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22034/jpiut.2021.44226.2752

مهدی سعادتمند؛ علی بابایی


17. رابطه لذت و سعادت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.22034/jpiut.2021.43028.2724

سیده زهرا گنجی پور


18. نقش راجر اسکروتن در بسط زیبایی‌شناسی تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1400

10.22034/jpiut.2021.45070.2779

محدثه مرجانی؛ اصغر فهیمی فر


19. تاملی بر جایگاه جنسیت در هویت فرد: تشریح و نقد نظریه "ذات گرایی وحدت بخش" شارلوت ویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

10.22034/jpiut.2021.43445.2738

زهرا زرگر؛ هانیه غلامعلی؛ هما یزدانی


20. تحلیل عینیت علمی در مسأله ارزش‌باری علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.22034/jpiut.2021.41631.2664

غلامحسین جوادپور


22. آزادی مثبت و لیبرالیسم در فلسفه سیاسی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.44117.2748

علی عابدی رنانی؛ فائز دین پرست


23. تبیین رابطۀ هنر و طبیعت در فلسفۀ شلینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.43136.2729

رکسانا ریاحی؛ علی مرادخانی؛ محمد شکری


24. رهیافتی هایدگری به طرح بدن‌مندی و مسئلهٔ تقویم در علوم شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.44940.2774

سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی‌زاده


25. قصدیت در فراسوی ایده‌آلیسم و رئالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.44129.2750

همایون دهاقین؛ بیژن عبدالکریمی؛ محمد شکری


26. ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین از منظر عقلانیت نقاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.45793.2812

عبدالحمید محمدی؛ علی پایا


27. Metaphysical Foundation of African Epistemology: A Study of the Afemai-Etsako of Nigeria

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.46154.2832

Emmanuel Asia؛ Anthony Asekhauno