Journal of Philosophical Investigations

لطفا با کارشناس مجله تماس بگیرید
مقاله علمی- پژوهشی
استدلال استقرائی تأییدی سوئینبرن به مثابه بهترین تبیین خداباوری
استدلال استقرائی تأییدی سوئینبرن به مثابه بهترین تبیین خداباوری

عباس یزدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.47927.2967

چکیده
  آیا تبیین‌های خداناباورانه می‌توانند جهان و انسان را تبیین کنند؟ آیا استدلال‌های قیاسی خداباورانه می‌توانند تبیین معقولی از جهان ارائه نمایند؟ بسیاری از فیلسوفان دین معاصر براین باورند که استدلال‌های ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مناقشه فوکو با هایدگر و دریدا در فهم و تفسیر فلسفه افلاطون
مناقشه فوکو با هایدگر و دریدا در فهم و تفسیر فلسفه افلاطون

سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.46849.2888

چکیده
  این نوشتار با تمرکز بر تفسیر هایدگر از دکترین حقیقت افلاطون و تفسیر دریدا از فارماکون افلاطون، خط تفسیری‌ای را برجسته می‌کند که در آن افلاطون آغاز فهمی فلسفی است که وجه غیب و پوشیدگی هستی و حقیقت را ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نظام اخلاقی سقراط-افلاطون و نقد اخلاق سوفیستی در یونان دورۀ کلاسیک
نظام اخلاقی سقراط-افلاطون و نقد اخلاق سوفیستی در یونان دورۀ کلاسیک

علیرضا شفیعیون؛ حسین کلباسی اشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.47877.2962

چکیده
  یونانیان به‌دنبال کسب تمامی فضائل فردی و جمعی و در نهایت نیل به نیک‌بختی بودند. در تعالیم سنتی ایشان تنها فضیلتی که حاصل از توجه خدایان و برای خانواده و شهر بود، ارزشمند شمرده می‌شد. اما ایشان به‌تدریج ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
براهین اتحاد عاقل و معقول در فلسفه‌ی افلاطون
براهین اتحاد عاقل و معقول در فلسفه‌ی افلاطون

علی اولنج؛ سعید بینای مطلق؛ علی کرباسی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.49399.3078

چکیده
  اتحاد عاقل و معقول آموزه‌ای است که بیان صورت نهایی فلسفی خود را در فلسفه‌ی ملاصدرا بازیافته است. اما این اصل به بیان خودِ ملاصدرا و به شهادت متون فلسفی، ریشه در سنت فلسفی یونان باستان دارد. به عنوان نمونه ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
افلاطون در آستانۀ دورانِ مدرن: پدرانِ افلاطون‌پژوهیِ مدرن از فیچینوُ تا ماربورگی‌ها
افلاطون در آستانۀ دورانِ مدرن: پدرانِ افلاطون‌پژوهیِ مدرن از فیچینوُ تا ماربورگی‌ها

حنیف امین بیدختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.49067.3066

چکیده
  گرچه افلاطون همواره در تاریخِ فلسفه محترم بوده، روندِ کلّیِ فلسفه تا ابتدای دورانِ مدرن ارسطویی است. حتی نوافلاطونیان نیز، به استثنای فلوطین، کمابیش به شیوه‌ی ارسطویی می‌نوشتند و نوشته‌های او را بیش ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقد و بررسی روش نگرش فرمالیستی به هنر
نقد و بررسی روش نگرش فرمالیستی به هنر

مرضیه پیراوی ونک؛ شیدا نصیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.48966.3051

چکیده
  هنگامی که ایمانوئل کانت در دقیقه سوم نقد قوه حکم از امر زیبا به مثابه امری که صورت و فرم آن از غایت‌مندی بدون غایت برخوردار باشد بحث نمود، راه برای طرح نظریات متعددی در قلمرو هنر گشوده شد. یکی از این نظریات ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مطالعه قیاس ارسطویی با نگاهی به رویکردهای استلزامی و استنتاجی
مطالعه قیاس ارسطویی با نگاهی به رویکردهای استلزامی و استنتاجی

حمیده بهمن پور؛ مرتضی حاج حسینی؛ غلامرضا زکیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50808.3153

چکیده
  منطق ارسطو، قدیمی‌ترین ساختار نظام‌مند استدلالی، همواره در کانون توجه بوده است. پیرامون قیاس و رابطه فی‌مابین مقدمات و نتیجه بیش از سایر موضوعات در طول قرن‌ها بحث و جدل شکل گرفته است. در قرن بیستم پس ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
فروکاهش‌گرایی یا نوخاسته‌گرایی؟
فروکاهش‌گرایی یا نوخاسته‌گرایی؟

احمد عبادی؛ محمدمهدی عموسلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.49598.3093

چکیده
  هدف علم، تبیین واقعیت و جهان است و هدف فلسفه نیز هستی‌شناسی. دیدگاه‌های فلسفی بر نظریات علمی و نظریات علمی بر نحوه جهان‌بینی و هستی‌شناسی تأثیر مستقیم داشته است. از طرفی جریان نوخاسته‌ی نوخاسته‌گرایی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
گذار از رویکرد کارکردگرا در فلسفه ذهن به رویکرد بدن‌مند
گذار از رویکرد کارکردگرا در فلسفه ذهن به رویکرد بدن‌مند

توحید هادی نژاد؛ مهدی بهنیافر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.49508.3084

چکیده
  رویکرد کارکردگرا رویکردی معیار در دهه‎های اخیر در فلسفه‌ی ذهن و علوم‎شناختی است، که با الهام از علوم کامپیوتر و در مقابل انتقادهای وارد بر نظریات پیشین شکل گرفت. طبق آن مغز سیستم پردازش‌گری است که ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
درون‌ماندگاری فرّار است! نقدی بر خوانش نظریة زبان یلمزلف به‌مثابه نقد عقل محض زبانی
درون‌ماندگاری فرّار است! نقدی بر خوانش نظریة زبان یلمزلف به‌مثابه نقد عقل محض زبانی

محمد امین شاکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50430.3138

چکیده
  مقالة حاضر نقدی است بر خوانش صفایی (۱۴۰۰) از گلوسم‌شناسی یلمزلف به‌مثابه «نقد عقل محض زبانی». صفایی در خوانش انتقادی خود از کتاب «تمهیدات»، با ارجاع به انگارة شناختی کانت و چند رویکرد دیگر، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
رویکرد نظریه-برهانی به مفهوم پیامد منطقی، و نقد تارسکی به آن
رویکرد نظریه-برهانی به مفهوم پیامد منطقی، و نقد تارسکی به آن

حمید علایی نژاد؛ مرتضی حاج حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50993.3160

چکیده
  بنابر تعریف نظریه-برهانی از مفهوم پیامد منطقی، جملۀ X پیامد منطقی مجموعه مقدّمات Γ محسوب می‌شود اگر از Γ برهانی برای X وجود داشته باشد. تارسکی استدلال می‌کند که با افزایش هر تعداد قاعده به نظام‌های ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نسبت سیاست و اخلاق: گفتگویی مفروض بین هانا آرنت و ایمانوئل لویناس
نسبت سیاست و اخلاق: گفتگویی مفروض بین هانا آرنت و ایمانوئل لویناس

حسین مصباحیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50475.3126

چکیده
  این مقاله تلاش کرده است تا از طریق برقراری گفتگویی مفروض بین هانا آرنت و امانوئل لویناس نشان دهد که سیاست را باید نیازمند بازاندیشی ریشه‌ای و جدی دانست. این بازاندیشی ولی هم‌ باید از طریق گشودن ساخت ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی و تحلیل پدیدارشناسی دین شانتپیه و ارزیابی نقادان آن
بررسی و تحلیل پدیدارشناسی دین شانتپیه و ارزیابی نقادان آن

قربان علمی؛ سیده سوزان انجم روز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.47860.2963

چکیده
  عموم دین پژوهان گاهی شانتپیه دلاسوسایه را بنیانگذار پدیدارشناسی دین می دانند. این پژوهش نخست به تبیین دیدگاه شانتپیه درباره پدیدارشناسی دین می پردازد و ضمن تحلیل پدیدارشناسی دین شانتپیه که در میانۀ ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیلِ روایتِ تاریخی_هگلیِ دانتو از استحالۀ شیء روزمره به اثر هنری
تحلیلِ روایتِ تاریخی_هگلیِ دانتو از استحالۀ شیء روزمره به اثر هنری

فرید رهنما؛ امیر نصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50535.3133

چکیده
  آرتور دانتو ضمن ردِّ دیدگاههای پیشین و مخالفتِ صریح با ذات‌گراییِ مفهومِ هنر، با نگاهِ کاملاً متفاوتی، درصددِ تبیینِ رویکردی جدید در مواجهه با آثار هنریِ چالش‌برانگیزِ معاصر است. او با روی‌گردانی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
درهم تنیدگی فلسفه سیاسی دولت و مبانی فکری اقتصاد لیبرال در آراء آدام اسمیت
درهم تنیدگی فلسفه سیاسی دولت و مبانی فکری اقتصاد لیبرال در آراء آدام اسمیت

فرشید بنده علی؛ آیت مولائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50449.3125

چکیده
  بحث‌هایی که امروزه تحت عنوان نظریه‌های اقتصاد کلاسیک و نظام لیبرال میراث‌دار آن مطرح می‌گردد، بیشتر بر نقش انقلاب صنعتی در شکل‌گیری این نظام تاکید دارد، حال آنکه به نظر می‌رسد؛ برای فهم صحیح اندیشه‌ها ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
شهر انسان‌محور در فلسفه مدرن
شهر انسان‌محور در فلسفه مدرن

فرهاد برندک؛ فریدون بابایی اقدم؛ حسن محمودزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50394.3122

چکیده
  در نظر متخصصان شهری، انسان برای شهر همواره محور بوده و است اما با کدام‌ نگاه؟ با ظهور آنچه که "انقلاب فلسفی" خوانده شده ‌است، روشن ‌است که بدون رویه‌ها و مسائل اندیشه‌ای لازم، هر علمی صرفاً تداوم ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
این‌باوری و ذات‌باوری؛ این‌همانی یا تمایز
این‌باوری و ذات‌باوری؛ این‌همانی یا تمایز

میثم قائیدوند؛ محمد صادق زاهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51581.3208

چکیده
  چکیده: ذات‌باوری و این‌باوری نظریه‌ی‌هایی برای تبیین مسئله فردیت در اشیاء هستند. برخی فیلسوفان این دو مکتب فلسفی را یکی در نظر می‌گیرند و برخی دیگر با این ایده مخالف هستند. در این میان به نظر می‌رسد ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
اثرپذیری کیرکگور از کانت در معرفت‌شناسی
اثرپذیری کیرکگور از کانت در معرفت‌شناسی

سروش صابری؛ علی کرباسی‌ زاده اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51079.3170

چکیده
  میان کانت و کیرکگور در حوزه‌های گوناگون شناخت، اخلاق، ایمان و هنر می‌توان مطالعه‌ای مقایسه‌‌ای انجام داد. در این مقاله به مقایسه‌ی آرای این دو فیلسوف در مبحث معرفت‌شناسی می‌پردازیم. بنیاد اساسی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نظریه‌ی فرهنگ ارنست بلوخ و ریچارد داوکینز براساس مؤلفه‌های برسازنده‌ی «انگاره‌واره‌ها» و «مم‌ها»
نظریه‌ی فرهنگ ارنست بلوخ و ریچارد داوکینز براساس مؤلفه‌های برسازنده‌ی «انگاره‌واره‌ها» و «مم‌ها»

علی اصغر مصلح؛ سیدحسین هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51102.3168

چکیده
  نظریه‌ی فرهنگ در نظام فکری بلوخ و داوکینز برمبنای دو انگاره‌ی «ماده‌باوری» و «تکامل‌نگری پویا» و با رویکرد «واگشت‌گرایی» انجام می‌شود؛ این تشابه مفهومی و رویکردی سبب می‌شود که بررسی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
وهم انگاری و مسئله ی ذهن.
وهم انگاری و مسئله ی ذهن.

سیامک عبدالهی؛ منصور نصیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51469.3202

چکیده
  نظریات فلسفه ذهن در نسبت پاسخ به مسئله‌ی ذهن، به وهم‌انگاری و غیروهم‌انگاری تقسیم می‌شوند؛ وهم‏انگاری در مورد مسئله‌ی ذهن قائل به وهمی بودن هر آن چیزی است که نفس خوانده می‌شود، و به لحاظ مسئله‌ی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مفهوم گرایی الهی، راه حلی برای چالش افلاطون گرایی و نقد کریگ بر آن
مفهوم گرایی الهی، راه حلی برای چالش افلاطون گرایی و نقد کریگ بر آن

طیبه شاددل؛ حسین اترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.49686.3102

چکیده
  مفهوم‌گرایی راه‌حلی برای حل مشکلی است که افلاطون‌گرایی برای خداباوری ایجاد می‌کند. این دیدگاه توسط آلوین پلانتینگا، و گِرِگ ولتی، دو فیلسوف معاصر آمریکائی، ارائه شده است. قائلان به این دیدگاه معتقد ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تناقض ذاتیِ نظریه‏ معرفت کانت ‏(بررسی نظریه‏ معرفت کانت بر اساس ملاک کانت در تشکیل معرفت)‏
تناقض ذاتیِ نظریه‏ معرفت کانت ‏(بررسی نظریه‏ معرفت کانت بر اساس ملاک کانت در تشکیل معرفت)‏

محمد اصلانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50366.3120

چکیده
  کانت در نظریه‏ معرفتش، روشی انحصاری برای حصول "علم" ارائه می‏کند: «علم = اطلاق مقولات بر داده ‏های شهود حسی». محصول اطلاق مقولات بر داده ‏های شهود حسی، قضایای تألیفی پیشینی است؛ قضایایی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
حواس چشایی و بویایی از دیدگاه حکمت متعالیه و علوم اعصاب
حواس چشایی و بویایی از دیدگاه حکمت متعالیه و علوم اعصاب

زهره سلحشور سفیدسنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.46826.2886

چکیده
  حس چشایی و بویایی از حواسی است که مورد توجه فیلسوفان اسلامی مانند ملاصدرا و دانشمندان علوم اعصاب بوده است. در فلسفه و علوم اعصاب چشایی و بویایی وسیله‌ای برای درک بوها و مزه‌ها است. در مورد چگونگی درک ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نگاهی به رویکردهای اخیر در معرفت‌شناسیِ فضیلتِ اعتمادگرا
نگاهی به رویکردهای اخیر در معرفت‌شناسیِ فضیلتِ اعتمادگرا

محمدحسین محمدعلی خلج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52233.3260

چکیده
  در این مقاله ابتدا منطقِ حاکم بر برخی از مهم‌ترین تحولات در شاخۀ اعتمادگرا از معرفت‌شناسیِ فضیلت به تصویر درمی‌آید. برای تحققِ این هدف در بخش 2 تحلیلِ سه‌گانۀ سوزا از معرفت به مثابۀ دستآوردی معرفتی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تخیل تولیدی در نقاشی از نگاه ریکور
تخیل تولیدی در نقاشی از نگاه ریکور

محمد صادق قیصری؛ امیر مازیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.49320.3072

چکیده
  مطالعۀ تخیل همواره در حوزۀ هنر و زیبایی‌شناسی دارای اهمیت خاصی بوده و این امر در نظام فلسفی ریکور نقشی محوری ایفا می‌کند که مطالعۀ مجزای این بخش از فلسفۀ او کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ریکور با ارائۀ ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی عالم خیال منفصل ازمنظر پدیدارشناسی هنری کربن در داستان نوجوان (بر اساس داستان «سورنا و جلیقة آتش» از مسلم ناصری)
بررسی عالم خیال منفصل ازمنظر پدیدارشناسی هنری کربن در داستان نوجوان (بر اساس داستان «سورنا و جلیقة آتش» از مسلم ناصری)

شکوفه دارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52629.3312

چکیده
  هنری کربن فیلسوف فرانسوی است که پدیدارشناسی هوسرل را با فلسفه اسلامی و به خصوص حکمت شیخ اشراق و ملاصدرا پیوند زد. عالم خیال منفصلی که از این پیوند حاصل شد، دنیای برزخی است که حوادث و رویدادها در آن بین ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
پاسخی نوتومیستی به مسئله شرور حیوانی: مرور و ارزیابی دیدگاه کایل کلتز
پاسخی نوتومیستی به مسئله شرور حیوانی: مرور و ارزیابی دیدگاه کایل کلتز

مریم صوفی؛ محمد محمدرضایی؛ مجید دهقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.49664.3098

چکیده
  رنج حیوانی و مسئله شر به عنوان چالشی برای خداباوری اخیرا، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کلتز در صدد پاسخگویی به این مسئله، با نگرشی نوتومیستی است و این مقاله بررسی و ارزیابی دفاعیه کلتز را به عهده دارد ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی مفهوم ذهن و جایگاه عقل نزد هیوم در باور به علیت با رویکرد طبیعت‌‌گرایانه
بررسی مفهوم ذهن و جایگاه عقل نزد هیوم در باور به علیت با رویکرد طبیعت‌‌گرایانه

لیلا خدامی؛ یوسف شاقول؛ رضا صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51013.3162

چکیده
  معمولا در بیان دیدگاه هیوم از علیت بر ابعاد سلبی و نتایج شکاکانه آن متمرکز می‌شوند. در حالی که طبق تفسیر طبیعت‌گرایانه، دغدغه هیوم تبیین ماهیت انسان و تعیین محدوده فهم بشر است. هدف او این نیست که رابطه ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی و تبیین "نیچه‌ی هایدگر" از دیدگاه جیانی واتیمو
بررسی و تبیین "نیچه‌ی هایدگر" از دیدگاه جیانی واتیمو

حسن غیبی پور؛ علی کرباسی‌ زاده اصفهانی؛ محمد جواد صافیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51623.3212

چکیده
  از آنجا که تفسیر واتیمو از نیچه مستلزم بررسی دیدگاه هایدگر و دیلتای، به عنوان نقاط اصلی مورد نظر وی، است. از اینرو، در این مقاله در نظر داریم نخست، اشاره‌ای به تفسیر هایدگر از نیچه، به‌عنوان آخرین فیلسوف ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسیِ تمایزاتِ معناداریِ زندگی و خوشبختی از دیدگاه تدئوس متز
بررسیِ تمایزاتِ معناداریِ زندگی و خوشبختی از دیدگاه تدئوس متز

مهدی صانعی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ سید محسن حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52791.3336

چکیده
  تدئوس متز کوشیده است تا نشان دهد که معنای زندگی مانند اخلاق و خوشبختی، یکی از مقولات هنجاری زندگی می باشد و بر تمایز معنای زندگی و خوشبختی تاکید دارد. بنا برتعریفِ متز، خوشبختی متشکل از تجربیات مثبت است ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیل و بررسی خلاقیت به مثابه اصل غایی در فلسفۀ وایتهد
تحلیل و بررسی خلاقیت به مثابه اصل غایی در فلسفۀ وایتهد

رستم شامحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.48527.3020

چکیده
  چکیده آلفرد نورث وایتهد بر این باور است که در هر نظام فلسفی یک امر غایی وجود دارد که اساس آن به شمار می‌آید. در فلسفۀ ارگانیسم او، که اصالت را به صیرورت و پویش می‌دهد، این امر غایی عبارتست از خلاقیت. اما ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مقایسه ی تطبیقی زمینه های فلسفی دو داستان حی بن یقظان و رابینسون کروزو
مقایسه ی تطبیقی زمینه های فلسفی دو داستان حی بن یقظان و رابینسون کروزو

علی ستاری؛ معصومه بهاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51746.3221

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه زمینه های فلسفی موجود در داستان حی بن یقظان و داستان رابینسون کروزو بود. روش پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از شیوه تحلیل محتوا همراه با رویکرد استقرایی بوده است. در بررسی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
جزئی و کلی در آثار ارسطو
جزئی و کلی در آثار ارسطو

امیرحسین ساکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52162.3259

چکیده
  دو اصطلاح καθόλου و καθ’ ἕκαστον نخستین بار در آثار ارسطو به معنای کلی و جزئی مطرح شده است. افلاطون غالباً اصطلاح ὅλον را به کار می‌برد که به معنای ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
راه‌های وصول به حق تعالی در اندیشه ملاصدرا
راه‌های وصول به حق تعالی در اندیشه ملاصدرا

مختار ارحمی؛ سعید گراوند؛ منصور ایمانپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52506.3288

چکیده
  در اندیشه ملاصدرا و حکمت متعالیه برای وصول به حق‌تعالی که هدف نهایی انسان در سیر استکمالی نفس است، راه‌هایی معرفی شده‌اند. این راه‌ها عبارت‌اند از راه عمل و مجاهده، راه علم و معرفت و راه فیض و موهبت ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مفهوم تجربه نزد هگل و وایتهد: شناخت و فراشناخت
مفهوم تجربه نزد هگل و وایتهد: شناخت و فراشناخت

سید مختار مومنی؛ محمد اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52427.3279

چکیده
  بحث از تجربه نزد هگل و وایتهد با یک مبنای اساسی و شبیه به‌هم، مطرح اما در دو مسیر کاملاً متفاوت بسط می‌یابد. مبنای این دو فیلسوف در مورد تجربه گره زدن بحث از آن به چیستی هستی است؛ هر چند این موضوع نیز به‌رغم ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی تحلیلی ایده بیلدونگ هردر و استنتاج مؤلفه‌های مفهومی تربیت بر پایه‌ی آن
بررسی تحلیلی ایده بیلدونگ هردر و استنتاج مؤلفه‌های مفهومی تربیت بر پایه‌ی آن

مسعود پیروتی اقدم؛ سید جلال هاشمی؛ سید منصور مرعشی؛ مسعود صفایی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.54253.3413

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تحلیلی مفهوم بیلدونگ مورد نظر هردر می‌باشد که با مبنا قراردادن آن بتوان برای نظام تعلیم و تربیت مؤلفه‌های مفهومی نوینی ارائه داد. هردر با عنایت به تاریخ و فرهنگ غایتی را برای ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
خوانش فارابی از اوسیای ارسطو
خوانش فارابی از اوسیای ارسطو

حمید خسروانی؛ حمید رضا محبوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.46749.2882

چکیده
  فارابی در ده اثر خود از جوهر و مشتقات آن به صورت پراکنده سخن گفته است. در میان این آثار، پی‌در-پی به نقل‌قول‌هایی از ارسطو و تفسیر فارابی از آن نقل‌قول‌ها برخورد می‌کنیم. وی جوهر معنی دادن اوسیای ارسطو ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تقریری تازه از نقد داماسکیوس بر مبدءِ متعالیِ نوافلاطونی
تقریری تازه از نقد داماسکیوس بر مبدءِ متعالیِ نوافلاطونی

محمد حبیب اللهی؛ احمد عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51688.3217

چکیده
  مهم‬ترین مشخصه‬ی تفکر نوافلاطونی در نظر گرفتن مبدئی فوق عقل و ورای وجودست. مبدئی که مطلقاً ناگفتنی است و هیچ عنوانی شایسته‬ی آن نیست و تنها به طریق سلب می‬توان راجع به آن سخن گفت. اما چنین مبدء متعالی‬ای، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
زمان هایدگری در نمایشنامۀ در انتظار گودو
زمان هایدگری در نمایشنامۀ در انتظار گودو

حسین اصل عبداللهی؛ محمود صوفیانی؛ محمد فرهمند؛ ابراهیم دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.53989.3397

چکیده
  مسئلۀ زمان همواره در طول تاریخ یکی از بزرگ‌ترین سؤالات فیلسوفان و دانشمندان حوزۀ فیزیک بوده است. بدون شک هر تفکر فلسفی به اشکال مختلف درآثار ادبی و هنری نمود پیدا می‌کنند و در این میان نویسندگان و هنرمندانی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
رتوریک و نسبت آن با سیاست در اندیشه ارسطو
رتوریک و نسبت آن با سیاست در اندیشه ارسطو

فاطمه رایگانی؛ علی فتح طاهری؛ علی نقی باقرشاهی؛ میثم سفیدخوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52677.3326

چکیده
  رتوریک که در ادبیات فلسفی ما به خطابه برگردانده شده است، به‌عنوان یکی از صناعات خمس که اقناعی اما غیریقینی است شناخته می‌شود و فلسفه‌ورزان آن را به‌عنوان صناعتی غیرفلسفی و غیرمعتبر کنار نهاده‌اند. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی جایگاه و شرایط گفتگوی بین ‌ادیان
بررسی جایگاه و شرایط گفتگوی بین ‌ادیان

قدرت اله قربانی؛ پگاه جمشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.54583.3434

چکیده
  فرض کنید دینِ ‌متعالی به عنوان حقیقتی شامل کل زندگی هر انسان تقریر شود، در این صورت، شایسته است که ما فراتر از یک الهیات تطبیقی وابسته به گفتگو، جهت اعتبار بخشی به وجود خود، در عین امید داشتن در جهت پرداختن ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقد دکارت بر افلاطون‌گرایی در مسأله‌ی نفس و بدن
نقد دکارت بر افلاطون‌گرایی در مسأله‌ی نفس و بدن

سید حسین حسینی؛ محمد رضا عبداله نژاد؛ سید مصطفی شهر آیینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2023.34835.2366

چکیده
  در این مقاله رویارویی انتقادی دکارت را با اتهام افلاطون‌گرایی در معضل نفس و بدن بررسی می‌کنیم. دکارت همیشه در معرض این اتهام بود که نفس و بدن را چنان از هم جدا می کند که دیگر قابل به‌هم‌پیوستن نیستند ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
واکاوی انتقادی دیدگاه توماس نیگل در باب پوچی زندگی
واکاوی انتقادی دیدگاه توماس نیگل در باب پوچی زندگی

وحید سهرابی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2023.51591.3209

چکیده
  یکی از مهمترین چالش‌ها در بحث معنای زندگی، مسئله پوچی است. آیا زندگی بشر دارای بنیانی ارزشمند و هدفمند است یا چنین ویژگی‌ای در زندگی دست نیافتنی است؟ توماس نیگل یکی از متفکرانی است که با پاسخ منفی به ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
معماری و فصاحت(بازخوانی کتاب"دگرگونی آرمان ها در معماری مدرن- قیاس زبانشناسی"اثر پیترکالینز بر اساس ساختارگشایی دریدا)
معماری و فصاحت(بازخوانی کتاب"دگرگونی آرمان ها در معماری مدرن- قیاس زبانشناسی"اثر پیترکالینز بر اساس ساختارگشایی دریدا)

حانیه سادات زنده باد؛ محمد منصور فلامکی؛ عبدالکریم رشیدیان؛ شادی عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2023.53906.3391

چکیده
  کتاب "دگرگونی آرمان ها در معماری مدرن1750-1950" اثر پیتر کالینز را می توان به عنوان یکی از رفرنس های مهم تاریخ تئوری معماری نام برد که درآن کالینز تلاش می کند با بهره گیری از تفاوت آرای تاریخ کلاسیک و ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
توجیه پذیری تجربه حسی و تجربه دینی در نظام فکری آلستون؛ مناقشات و پاسخ ها
توجیه پذیری تجربه حسی و تجربه دینی در نظام فکری آلستون؛ مناقشات و پاسخ ها

معصومه محمودی؛ عبداله صلواتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2023.52266.3264

چکیده
  آلستون با تمایز دو دیدگاه توجیهی تجربه حسی؛ یعنی دیدگاه توجیهی مستقیم و غیر مستقیم بر این باور است که تجربه حسی متعلقات خودش را به صورت مستقیم توجیه می کند؛ یعنی در تجربه حسی ما مستقیما با عین خارجی در ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
حکمت زمین: جهانِ معنای نقاشی‌های مکتب شیراز-بهبهان از منظر فلسفۀ پدیدارشناسانه- هرمنوتیکی هانری کربن با رجوع به متون مزداییِ ایران باستان
حکمت زمین: جهانِ معنای نقاشی‌های مکتب شیراز-بهبهان از منظر فلسفۀ پدیدارشناسانه- هرمنوتیکی هانری کربن با رجوع به متون مزداییِ ایران باستان

منیره پنج‌تنی؛ مهدی محمدزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2023.55014.3457

چکیده
  پژوهشِ حاضر کوشیده به یاریِ دستگاه پدیدارشناسانه-هرمنوتیکی هانری کربن به جهانِ معنایِ پنج نمونه از نقاشی‌های تمثیلی گلچین اشعار به تاریخ 801ه.ق متعلق به مکتب شیراز-بهبهان راه‌یابد. سه پرسش اصلی این پژوهش ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
عشق ورزی در شهر مطلوب؛ تطبیق اندیشه افلاطون در «ضیافت» و سهروردی در «فی حقیقه العشق»
عشق ورزی در شهر مطلوب؛ تطبیق اندیشه افلاطون در «ضیافت» و سهروردی در «فی حقیقه العشق»

روح اله عشریه؛ عباس بخشنده بالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2023.54182.3409

چکیده
  عشق از معدود مباحث مشترکِ موثر در فلسفه، هنر، عرفان می باشد. می توان باور داشت بزرگ ترین فیلسوف یونان که به جد و وسیع در مورد عشق سخن گفت افلاطون است. نگاه او نه تنها بر فلسفه ی جهان غرب، بلکه بر فلسفه ی ...  بیشتر