Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
«دمکراسی لیبرال» در «جهانِ پس از کرونا»
«دمکراسی لیبرال» در «جهانِ پس از کرونا»

شیرزاد پیک حرفه

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40506.2606

چکیده
  «جهانِ پس از کرونا» ناگزیر به «فلسفه سیاست» جدیدی نیازمند است و این مقاله می‌کوشد آینده «دمکراسی لیبرال» را در آن نشان دهد. این مقاله نشان می‌دهد «دمکراسی لیبرال» با یک «بحران ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بودن یا نبودن: پاندومی کووید- 19، زمانی برای فعال شدن بنیادی ترین تعارض های دازاین
بودن یا نبودن: پاندومی کووید- 19، زمانی برای فعال شدن بنیادی ترین تعارض های دازاین

علیرضا فرنام؛ بهاره دلجو

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 31-50

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40400.2598

چکیده
  بحران پاندومی کووید- 19 انسان را در بی‌دفاع‌ترین حالت در مقابل هجوم مرگ قرار داد. بشر معاصر، خود را در مقابل مرگ بسیار ایمن می‌دید. اما بحران کرونا احتمال مرگ پیشرس را بسیار بالا برد و جمع کثیری از انسان‌‌ها ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیل فلسفی بحران ناشی از «کرونا ویروس»
تحلیل فلسفی بحران ناشی از «کرونا ویروس»

منصور ایمانپور

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 51-75

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.39870.2557

چکیده
  ماجرای اخیر «کرونا ویروس» در عصر جدید، یادآور یکی از مسائل همیشگی در تاریخِ فلسفه و کلام است.فیلسوفان و متفکرین حوزه دین­پژوهی، این قبیل امور را تحت عنوان «شرور» مورد بحث و موشکافی قرار داده­اند. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بحران کرونا؛ خاستگاه چالش ها و پرسش های فلسفی
بحران کرونا؛ خاستگاه چالش ها و پرسش های فلسفی

مسعود امید

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 77-107

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40401.2595

چکیده
  این مقاله مجموعه تاملاتی بر محور چالش‌ها و پرسش‌های فلسفی پیش رو در بحران کروناست. از این رو مقاله‌ای توصیفی-تحلیلی و مشتمل بر فرض‌ها و حدس‌هایی در باب پیامدها و امکانات فلسفی بحران موجود و مسایل مرتبط ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
پژوهشی در باب کارایی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در تحلیل بحران کرونا ویروس
پژوهشی در باب کارایی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در تحلیل بحران کرونا ویروس

میکاییل جمال پور

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 109-135

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40832.2621

چکیده
  یکی از کلمات پرکاربردی که اخیراً در سطح جهان رواج پیداکرده، بی‌گمان کلمه کروناویروس است که تنها در چند ماه اندک توانست سایه خود را بر جهان بگستراند. پیامدهای این پدیده از آن‌چنان حساسیت و اهمیتی برخوردار ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
فلسفه سیاسی و مواجهه با کرونا؛ مواجهه با همه‌گیری ویروسی کووید-19 از منظر فلسفه سیاسی معاصر
فلسفه سیاسی و مواجهه با کرونا؛ مواجهه با همه‌گیری ویروسی کووید-19 از منظر فلسفه سیاسی معاصر

عبدالمجید مبلغی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 137-161

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40463.2603

چکیده
  این نوشتار به بررسی ظرفیت نظریه­های فلسفه سیاسی معاصر در مواجهه با ویروس کووید-19‌ می‌پردازد. جهت انجام این مهم نویسنده به پیشهاد طبقه بندی ویژه‌‌ای برای فهم تنوع حاکم بر منطق اقدام و عمل در حوزه عمومی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
کـرونا ویـروس به مثابه «مـوت اصغر»
کـرونا ویـروس به مثابه «مـوت اصغر»

محمود نوالی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 163-168

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.10996

چکیده
  در این مقاله کوتاه سعی کردیم نشان دهیم که امروز ویروس کرونا به صورت ملموس و انضمامی ولی در نسبتی ضعیف و محدود به ما می­فهماند که مرگ چیست. او امکان بیرون رفتن از خانه را از دست ما گرفته است؛ همچنین امکان ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا
بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا

مسعود زین العابدین؛ امیرحسین منصوری؛ عارفه پوشیان جویباری؛ عین الله خادمی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 169-194

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.39723.2553

چکیده
  آلام ناشی از بیماری کووید 19 شر ادراکی است و یک امر وجودی محسوب می­شود. شر ادراکی با برخی صفات الهی به ویژه حکمت و عدل و علم او و همچنین، احسن بودن نظام خلقت تزاحم ظاهری پیدا می­کند و بایستی وجود این شرور ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کووید 19 (کرونا‌ویروس) در پرتو فلسفه اخلاق وظیفه‌گرایی کانت
حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کووید 19 (کرونا‌ویروس) در پرتو فلسفه اخلاق وظیفه‌گرایی کانت

حسن خسروی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 195-219

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.39977.2564

چکیده
  امروزه زیست جمعی و نیازهای متقابل اساس زندگی بشر را تشکیل داده و حفظ تعادل آن، مستلزم همکاری مشترک در عرصه جهانی است. لذا انسان به تنهایی قادر به حل بحران­ها و چالش­های پیرموان خود نخواهد بود. با گسترش  ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تأثیر کروناویروس بر زیست‌بوم عقلانیت
تأثیر کروناویروس بر زیست‌بوم عقلانیت

علیرضا منصوری

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 221-245

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40442.2601

چکیده
  مقالۀ حاضر با بهره‌گیری از نظریۀ سه جهان پوپر توضیح می‌دهد که ویروس کرونا چگونه می‌تواند تأثیری وسیع و گسترده بر زیست‌بوم عقلانیت بگذارد و به واسطۀ وجود جهان 3 چگونه ویروس‌هایی که تهدیدی برای انسان ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیل هایدگری از یافت‌حال‌های دازاین در مواجهه با کوید 19
تحلیل هایدگری از یافت‌حال‌های دازاین در مواجهه با کوید 19

فریده آفرین

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 247-278

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40171.2578

چکیده
  هدف مقاله این است که از نحوه طرح مفاهیم هایدگر در «هستی و زمان» برای شرح نسبت‌ها، یافت‌حال و حال‌های دازاین در مواجهه با کوید 19 استفاده کند. با روش تحلیلی-تطبیقی و رویکرد اگزیستانسیالیسم کاربردی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
آیا تغییری در الگوی دانشگاهی در راه است؟ درنگی فلسفی بر ایدة فلسفی دانشگاه در آینده پساکرونایی جهان
آیا تغییری در الگوی دانشگاهی در راه است؟ درنگی فلسفی بر ایدة فلسفی دانشگاه در آینده پساکرونایی جهان

رضا ماحوزی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 279-304

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.39734.2551

چکیده
  نولیبرالیسم آموزشی در هفت دهة اخیر توانسته به تدریج دیگر الگوهای دانشگاهی را از دور خارج کرده و در دو دهة پایانی قرن بیستم و سه دهة اخیر به‌مثابة قدرتمندترین هژمونی آموزشی و پژوهشی جلوه‌گر شود؛ هژمونی‌ای ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
در آمدی پدیدارشناختی بربحران کووید۱۹ با تاکید بر موقعیت های مرزی
در آمدی پدیدارشناختی بربحران کووید۱۹ با تاکید بر موقعیت های مرزی

حسین مصباحیان

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 305-331

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40685.2611

چکیده
  این نوشته تلاش کرده است وجوهی از پدیدار کرونا که در دام مستوری افتاده‌اند را مورد مطالعه قرار دهد و به آنها مجال دهد تا خود را بنمایانند‌.‌ در چنین جهتی‌،‌ مقاله بحث کوتاهی عرضه کرده است درباره ابعاد ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
گسست ماکیاوللی از مبانی فلسفه سیاسی ارسطو
گسست ماکیاوللی از مبانی فلسفه سیاسی ارسطو

محسن باقرزاده مشکی باف؛ مصطفی عابدی؛ محمود صوفیانی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 333-361

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.31867.2233

چکیده
  در این پژوهش درصدد توضیح این موضوع هستیم که چگونه نیککولو ماکیاوللی، مبانی اندیشه سیاسی کلاسیک را به صورت بنیادین مورد نقد قرار می‌دهد و در گسست از آن مبانی، راه را برای ایجاد نگرشی جدید به سیاست و همچنین ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی اجمالی مفهوم طبیعت در سه نقد کانت
بررسی اجمالی مفهوم طبیعت در سه نقد کانت

مسعود علیزاده اقدم؛ محمد رضا عبداله نژاد

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 363-385

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40436.2602

چکیده
  مقاله حاضر، بخشی است از تحقیقی درباره رابطه سه نقد در فلسفه کانت، مبتنی بر مفاهیم اساسی فلسفه انتقادی. یکی از این مفاهیم، طبیعت است. طبیعت در فلسفه انتقادی، مجموعۀ متعلَقهای فعالیت حکم‌کردن است، و چون ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
سه گانه های تشکیکی در عالم معرفت اسلامی
سه گانه های تشکیکی در عالم معرفت اسلامی

علی بابایی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 387-411

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.37782.2491

چکیده
  در بطنِ منابعِ حکمی، عرفانی و متونِ دینی به مناسبت­های مختلف سه­گانه­های بسیاری طرح شده است؛ این سه­گانه­ها را می­توان به سه دسته 1. سه­گانه­های مرتبط با مراتبِ شوونِ حق تعالی، 2. مراتب عالم ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
خطای تراژیک و مسألۀ عدالت در تراژدیهای سه‌گانۀ سوفوکلس
خطای تراژیک و مسألۀ عدالت در تراژدیهای سه‌گانۀ سوفوکلس

نوید حکم آبادی؛ علی سلمانی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 412-435

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.35801.2410

چکیده
  در تراژدی‌های یونان با شکلی از عدالت و تقدیر کیهانی روبه­روییم که برای ما غریب می­نماید. اودیپوس به سبب گناه نادانسته­اش خود را مجازات می­کند. آنتیگون کفارۀ اعمال اعضای خانوادۀ خود را می­پردازد. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
سازگاری خودآیینی با آتوریته دینی
سازگاری خودآیینی با آتوریته دینی

مجید دهقان؛ محمد سعیدی مهر

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 437-458

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.29566.2121

چکیده
  خودآیینی از کانت به بعد فضیلتی عقلانی ‌به شمار می‌آید که فرد را مستقل از دیگری دارای توانایی انتخاب و تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی مانند اخلاق، سیاست و معرفت فرض می‌کند. شخص خودآیین با این تعریف در مقابل ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
رهیافت شرطی در منطق سینوی با رویکرد کلامی
رهیافت شرطی در منطق سینوی با رویکرد کلامی

رضا رسولی شربیانی؛ ابراهیم امرانی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 459-477

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.35282.2385

چکیده
  تأمّل در منطق ارسطو و تحلیل مبانی متافیزیکی آن، ارتباط تنگاتنگ میان منطق و متافیزیک در اندیشه او را نشان می­دهد. امّا با دقّت در تمایزات این منطق با منطق ابن­سینا، شاهد کم­رنگ شدن ارتباط متافیزیک ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
فرضیۀ خداباوری و اصل سادگی از منظر ریچارد سوئین‌برن
فرضیۀ خداباوری و اصل سادگی از منظر ریچارد سوئین‌برن

فریدالدین سبط؛ سعیده کوکب

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، صفحه 479-500

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.36327.2436

چکیده
  این نوشتار تأملی است بر دیدگاه ریچارد سوئین­برن در باب فرضیۀ خداباوری؛ دیدگاهی که ادعا می‌کند فرضیۀ مذکور محتمل‌ترین تبیین برای عالم است و سعی دارد با توسل به اصل سادگی این مدعا را به اثبات رساند. ...  بیشتر