نمایه نویسندگان

آ

 • آقازاده، سید ابراهیم بررسی مسئله منطقی شر و استحکام انگاره نظام احسن ملاصدرا در برابر آن [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 111-136]

ا

 • ابراهیمی، حسن رابطه نفس و قوا از دیدگاه ملاصدرا و آقا علی زنوزی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 91-109]
 • اترک، حسین برساخت‌گرایی اخلاقی کریستین کرسگارد [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 1-20]
 • احمدی افرمجانی، علی اکبر تعمیم‌پذیری در اخلاق کانت بررسی نظری و عملی فرمول اول اخلاق کانت [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 21-41]
 • احمدتوبی، مظاهر مقام تفکر و شهود در گلشن راز و سوتره‌های مهایانه [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 209-229]
 • استراوسن، گالن Language without communication intention [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 15-54]
 • اکبری، رضا شواهد جعل‌‌‌‌‌‌باوری معنای زندگی در دیدگاه سورن کرکگور [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 1-15]
 • اکبری، رضا Active Objectivism: Analyzing Tabatabai’s View on the Meaningful Life [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 259-269]
 • امامی جمعه، سید مهدی ذوق تأله یا تعارضی در نظام وجودشناسی دوانی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 61-75]
 • امانی، میثم شواهد جعل‌‌‌‌‌‌باوری معنای زندگی در دیدگاه سورن کرکگور [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 1-15]
 • امید، مسعود مبانی «برنهاد منطق ریاضی» راسل [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 105-119]
 • امید، مسعود جرح و تعدیل نظریه تعریف ارسطویی در منطق سینوی [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 173-187]
 • اهل سرمدی، نفیسه ذوق تأله یا تعارضی در نظام وجودشناسی دوانی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 61-75]

ب

 • بابایی، علی رابطه «نور حقیقی» و «نور مادی» بر اساسِ قاعده حقیقت و رقیقت [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 17-28]
 • بیات، حسین نقد و ارزیابی افلاطون‌گرایی جدید ریاضیاتی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 1-19]
 • برترام، جرج و. Kant and Hegel on Aesthetic Reflexivity [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 95-113]
 • برومند، خشایار هیدگر و پرسش از بیماری انسانی: چشم اندازی دازین‌کاوانه [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 43-60]
 • بیسچین، ماریا رکسانا ”The possibility of the prejudicative in the substantialism of Mulla Sadrāʼs ″Kitab al-Mashaʽir [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 171-184]
 • بلیغی، مرضیه Inspiration nihiliste dans La Chouette aveugle de Sadegh Hedayat [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 323-337]
 • بهرامی، مهدی تحلیل ترجمه به مثابه یک هنر با اقتباس از بوطیقای ارسطو [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 61-77]

پ

ت

 • تهرانی، محسن Spinoza on Method [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 307-322]
 • توکلی، غلامحسین تقسیم پساپدیدارشناسانۀ روابط انسان و تکنولوژی از نظر دون‎آیدی و ظرفیت‎های آن برای اخلاق کاربری تکنولوژی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 43-59]
 • تونه، هیروشی On the Entanglement of Universals-Theory and Christian Faith in the Modern Theological Discourse of Karl Barth [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 185-201]

ج

 • جوادی، محسن Active Objectivism: Analyzing Tabatabai’s View on the Meaningful Life [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 259-269]

ح

 • حجت حاتم پوری، حمزه تعمیم‌پذیری در اخلاق کانت بررسی نظری و عملی فرمول اول اخلاق کانت [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 21-41]
 • حسینی، داوود هل بسیط و موجودیت ماهیت؛ صدرا در برابر میرداماد [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 95-111]
 • حسینی، سید احمد جایگاه علم‌النفس از منظر ارسطو و ابن سینا [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 29-43]
 • حسین خانی، علی The Manifestation Challenge: The Debate between McDowell and Wright [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 287-306]

خ

 • خادمی، عین الله تحلیل فلسفی رابطه قضا و قدر با مسأله استجابت دعا از نظر ملاصدرا [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 113-135]

د

 • داسن، هانس ل. م. A new philosophy of man and humanism [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 201-218]
 • دانش پژوه، فرشید معرفت‌شناسی تکاملی دونالد کمبل [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 45-62]
 • دولت آبادی، مروه تحلیل فلسفی رابطه قضا و قدر با مسأله استجابت دعا از نظر ملاصدرا [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 113-135]

ر

 • رشیدی فرد، سیده زهرا Active Objectivism: Analyzing Tabatabai’s View on the Meaningful Life [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 259-269]
 • رعایت جهرمی، محمد بازنمایی اندیشۀ مارتین هایدگر در سینمای آندری تارکوفسکی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 157-174]

س

 • سیف، سید مسعود مشخصه‌های امر پیشین نزد کانت [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 21-42]
 • سلمانی، علی رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 175-194]
 • سلیمانی خورموجی، مهدی مشخصه‌های امر پیشین نزد کانت [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 21-42]

ش

 • شاکر، آنتونی ف. The Paradigmatic Significance of Perception in Mullā Ṣadrā’s Philosophy of Being [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 115-143]
 • شاه میر، سعیده The Manifestation Challenge: The Debate between McDowell and Wright [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 287-306]
 • شجاع، آرمان مفهوم «علاقه»: کانت و آدورنو [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 63-76]
 • شهرآیینی، سیدمصطفی تفسیر هابز از سرشت انسان و تأثیر آن در شکل‌گیری فلسفة سیاسی او [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 77-89]
 • شهر آیینی، سید مصطفی Spinoza on Method [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 307-322]

ص

 • صبوری، حسین Postmodernism, Philosophy and Literature [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 271-285]
 • صلواتی، عبداله بررسی و نقد دو مانع دگرگرایی خدا در فلسفة صدرایی [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 137-156]
 • صمدی، هادی معرفت‌شناسی تکاملی دونالد کمبل [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 45-62]

ط

 • طباطبایی، مرتضی تقسیم پساپدیدارشناسانۀ روابط انسان و تکنولوژی از نظر دون‎آیدی و ظرفیت‎های آن برای اخلاق کاربری تکنولوژی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 43-59]
 • طباطبائیان نیم آورد، مرتضی ذوق تأله یا تعارضی در نظام وجودشناسی دوانی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 61-75]

ع

 • عبدالهی راد، هاله نقد و بررسی تبیین‌های تکاملی رفتار اخلاقی در انسان و سایر گونه‌ها: نوع‌دوستی زیستی و نوع‌دوستی اخلاقی [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 91-104]
 • عبدل آبادی، علی اکبر تقریری از آرای جی. ئی. مور دربارۀ نقش "شهود" در تشکیل تصوّرات و تصدیقات اخلاقی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 77-90]
 • عزیزی، رامین رابطه نفس و قوا از دیدگاه ملاصدرا و آقا علی زنوزی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 91-109]
 • علی حسن زاده اصل، معصومه مبانی «برنهاد منطق ریاضی» راسل [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 105-119]
 • عین اله زاده صمدی، اصغر اصالت وجود، تقدم حکمت بر قدرت [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 157-172]

ف

 • فایدئی، اکبر جرح و تعدیل نظریه تعریف ارسطویی در منطق سینوی [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 173-187]
 • فتح طاهری، علی مشخصه‌های امر پیشین نزد کانت [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 21-42]
 • فتح طاهری، علی آلن بدیو و هستی‌شناسی تفریقی در کانت [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 231-252]

ق

 • قربانی، قدرت الله Mulla Sadra and Hume on Comparative Analyzing of Causality [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 241-257]
 • قربانی سی سخت، خدیجه مقایسه اعتباریات اخلاقی محمدحسین طباطبایی و احساس‌گرایی اخلاقی آیر [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 121-135]
 • قمی، محمد باقر Plato Seeking for “One Real Explanation” in Phaedo [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 219-240]
 • قوام صفری، مهدی Plato Seeking for “One Real Explanation” in Phaedo [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 219-240]

ک

 • کریمی، بیان تفسیر هابز از سرشت انسان و تأثیر آن در شکل‌گیری فلسفة سیاسی او [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 77-89]
 • کریمی، محمد حسن مقایسه اعتباریات اخلاقی محمدحسین طباطبایی و احساس‌گرایی اخلاقی آیر [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 121-135]
 • کریمی قره‌بابا، سعید تحلیل پدیدارشناسانه نوعی تصویر در شعر سهراب سپهری [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 189-207]
 • کوهی گیگلو، توکل بررسی مسئله منطقی شر و استحکام انگاره نظام احسن ملاصدرا در برابر آن [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 111-136]

گ

 • گراهام، گوردن Religion and Spirituality: Adam Smith versus J-J Rousseau [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 83-93]
 • گراوند، سعید مقام تفکر و شهود در گلشن راز و سوتره‌های مهایانه [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 209-229]

م

 • ماحوزی، رضا رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 175-194]
 • مازیار، امیر مفهوم «علاقه»: کانت و آدورنو [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 63-76]
 • میانداری، حسن نقد و بررسی تبیین‌های تکاملی رفتار اخلاقی در انسان و سایر گونه‌ها: نوع‌دوستی زیستی و نوع‌دوستی اخلاقی [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 91-104]
 • مبلغی، عبدالمجید بررسی امکان و توضیح وقوع بهره‎گیری از روش‌شناسی‌های پست‌مدرن در الهیات [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 137-155]
 • محمدی‌ آغداش، محمد Violence du langage dans l’œuvre dramatique de Samuel Beckett : la quête du néant [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 339-355]
 • میرزایی، داود رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 175-194]
 • مصلح، علی اصغر هیدگر و پرسش از بیماری انسانی: چشم اندازی دازین‌کاوانه [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 43-60]
 • موسوی نژاد، سیدمهدی بازنمایی اندیشۀ مارتین هایدگر در سینمای آندری تارکوفسکی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 157-174]

ن

 • نژادایران، محمد واکاوی نسبت میان آگاهی و سوژه در اندیشه سیاسی لویی آلتوسر [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 137-152]
 • نمایندگی، زهرا آلن بدیو و هستی‌شناسی تفریقی در کانت [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 231-252]
 • نوالی، محمود L'influence du mysticisme islamique sur l'éducation iranienne [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 357-369]
 • نورمحمدی نجف آبادی، یحیی حرکت در مجردات بر پایه مبانی فلسفه اسلامی [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 253-283]
 • نوظهور، یوسف تفسیر هابز از سرشت انسان و تأثیر آن در شکل‌گیری فلسفة سیاسی او [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 77-89]

ه