Journal of Philosophical Investigations
دوره 17 (1402)
دوره 16 (1401)
شماره 41 مقالات
شماره انگلیسی (ویژه نامه فلسفه تعلیم و تربیت)
شماره 40 مقالات
شماره 40 پاییز 1401 (ویژه نامه فلسفه تعلیم و تربیت 2)
شماره 39 مقالات
شماره 39، تابستان ۱۴۰۱ (ویژه نامه فلسفه تعلیم و تربیت 1)
شماره 38 مقالات
سال ۱۶، شماره ۳۸، بهار ۱۴۰۱
دوره 15 (1400)
دوره 14 (1399)
دوره 13 (1398)
دوره 12 (1397)
دوره 11 (1396)
دوره 10 (1395)
دوره 9 (1394)
دوره 8 (1393)
دوره 7 (1392)
دوره 6 (1391)
دوره 5 (1390)
دوره 4 (1389)
دوره 3 (1388)
دوره 2 (1387)
دوره 1 (1386)
مقاله علمی- پژوهشی
شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان
شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان

معصومه آیشم؛ مرتضی شجاری؛ اصغر مولائی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.45811.2813

چکیده
  شهرها عصاره تمدن بشری در بستر زمان هستند که امروزه مهمترین سکونتگاه انسان معاصر به شمار می روند. ابعاد مختلف فرمی و محتوایی شهر، جایگاه بالایی در سیر تکامل یا انحطاط انسان داشته و کیفیات محیطی در مقیاس های ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
پدیدارنگاری برنامه فلسفه برای کودکان(P4C) در آموزش ابتدایی ایران (سیاستگذاری، راهبردها و عمل)
پدیدارنگاری برنامه فلسفه برای کودکان(P4C) در آموزش ابتدایی ایران (سیاستگذاری، راهبردها و عمل)

اسداله خدیوی؛ سید محمد سید کلان

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 29-61

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.50095.3114

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه کیفی، پدیدارنگاری برنامه فلسفه برای کودکان(P4C) در آموزش ابتدایی ایران (سیاستگذاری، راهبردها و عمل) است. هدف ثانویه بررسی تجربیات اطلاعاتی و عملی، ادراکات و احساسات متخصصان و معلمان ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
رویکرد فلسفی به آشنایی زدایی در اشعار معاصر ایران
رویکرد فلسفی به آشنایی زدایی در اشعار معاصر ایران

مهرناز اسماعیلی بروجنی؛ امیدوار مالملی؛ سید علی سهراب نژاد

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 62-91

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.50536.3134

چکیده
  در این مقاله سعی داریم نشان دهیم که آشنایی زدایی (Defamiliarization) اساسا رویکردی فلسفی به پدیده ها مخصوصاً در ساحت زبان و ادبیات و شعر است. در این راستا رویکرد ساختارشکنانه دریدا به مثابه تفاوط قرابت بیشتری ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
واکاوی مفهوم زمان (یا صیروت) دلوزی در عکاسی به سبک فوتومنتاژ
واکاوی مفهوم زمان (یا صیروت) دلوزی در عکاسی به سبک فوتومنتاژ

محمدعلی اللهوردی پور؛ پدرام دادفر

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 92-118

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.50338.3121

چکیده
  در این مقاله سعی داریم مفهوم زمان یا دیرند یا استمرار دلوزی را عکاسی به سبک فتومونتاژ با استناد به نقاشی های فرانسیس بیکن تحلیل و بررسی نماییم. دلوز بحث زمان را با استفاده از فلسفه برگسون در رابطه با ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
سه مرتبه حرکت بر مبنای سه سیر فلسفی ملاصدرا: حرکت طبیعی، حرکت جوهری، تجدد امثال
سه مرتبه حرکت بر مبنای سه سیر فلسفی ملاصدرا: حرکت طبیعی، حرکت جوهری، تجدد امثال

علی بابایی؛ سید مختار موسوی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 119-153

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.45165.2783

چکیده
  مورد پذیرش اهل تحقیق است که ملاصدرا سه سیر فلسفی اصالت ماهیت، اصالت وجود وحدت تشکیکی و اصالت وجود وحدت شخصی را تجربه کرده است؛ روشن است که بحث حرکت نیز به عنوان بحثی مهم و اصلی در حکمت صدرا، به تبع این ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
طبیعت‌گرایی یا مضمون هستی‌شناختی؟ فیزیکالیسم و ذهنیت بنیادی: یک رویکرد تاریخی
طبیعت‌گرایی یا مضمون هستی‌شناختی؟ فیزیکالیسم و ذهنیت بنیادی: یک رویکرد تاریخی

حامد بیکران بهشت

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 154-185

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.47592.2948

چکیده
  بیشترِ فیزیکالیست‌ها بر این باورند که فیزیکالیسم دیدگاهی است که اساساً وجود ذهنیت بنیادی را چه در قالب جوهر و چه در قالب ویژگی رد می‌کند. بنابراین، با توجه به این‌که فیزیکالیست‌ها عمدتاً از پسینی بودن ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مسأله «من» در نگاه گلن استراوسن
مسأله «من» در نگاه گلن استراوسن

الهه خوش زبان؛ زهرا خزاعی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 186-213

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.47414.2938

چکیده
  یکی از مباحث مطرح در فلسفه ذهن بحث از «من» است که فلاسفه با تعابیر مختلف خود، هویت شخصی، نفس و روح از آن یاد کرده‌اند. نظریات متفاوت فلاسفه درباره هستی و حتی چیستیِ این مفهومِ به نظر ساده و بدیهی، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقش قوه خیال در تبیین وحی از دیدگاه حکیم ابن سینا و ملاصدرا
نقش قوه خیال در تبیین وحی از دیدگاه حکیم ابن سینا و ملاصدرا

محمد درگاه زاده؛ محمد مهدوی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 214-231

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46037.2823

چکیده
  این پژوهش به مقایسه و بررسی تبیین وحی در امور جزئی و نقش قوه خیال(متخیله) پیامبر در این فرایند از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که منبع معارف وحیانی، عقل فعال(=فرشته ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی و نقد آراء «لئونارد سوییدلر» درباره اخلاق جهانی
بررسی و نقد آراء «لئونارد سوییدلر» درباره اخلاق جهانی

زهرا ذوفقاری؛ علی ارشد ریاحی؛ غلامحسین توکلی؛ شهاب الدین ذوفقاری

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 232-262

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46450.2862

چکیده
  اخلاق جهانی نیازی است که پدیده جهانی­شدن، پژوهشگران مختلف را به‌سوی آن سوق داده است. در این میان برخی همچون لئونارد سوییدلر، الهی‌دان کاتولیک، درصدد ارائه اصول اخلاق جهانی بر پایه اشتراک ادیان برآمده­اند. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
کرونا و پاسخ به رنج دیگری در پرتو تکلیف گرایی کانت و مسئولیت‌پذیری نزد لویناس
کرونا و پاسخ به رنج دیگری در پرتو تکلیف گرایی کانت و مسئولیت‌پذیری نزد لویناس

حامده راستایی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 263-286

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.47551.2945

چکیده
  ویروس کرونا جوامع بشری را با آسیب‌های جسمی- روانی مواجه ساخته است. موضع اخلاقی اشخاص در مواجهه با رنج‌های مردم متفاوت است. کانت و لویناس پاسخ به ندای رنج‌دیدگان را فرصتی مغتنم برای فعل اخلاقی می‌دانند، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
رابطه موجبیت و مسئولیت اخلاقی در نظریه کنش سینوی
رابطه موجبیت و مسئولیت اخلاقی در نظریه کنش سینوی

روزبه زارع؛ سید حسن حسینی سروری

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 287-314

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.46706.2881

چکیده
  مسئله اصلی این مقاله، نحوه جمع میان موجبیت و مسئولیت اخلاقی است (مسئله کلاسیک اراده آزاد). این مسئله از آنجا ناشی می شود که ما با سه شهود به ظاهر ناسازگار مواجه ایم اوّل آنکه مسئولیت اخلاقی و پاسخگو بودن ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
قلب و ادراک زیبایی از دیدگاه علامه طباطبائی
قلب و ادراک زیبایی از دیدگاه علامه طباطبائی

محمد حسین سرانجام؛ حسین کلباسی اشتری

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 315-340

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.43276.2737

چکیده
  در فلسفه اسلامی به ویژه در حکمت صدرایی، برای انسان سه نحوه وجود مطابق عوالم ماده، خیال و عقل در نظر گرفته می‌شود. انسان در هر یک از این انحاء وجودی، ادراکات و افعال خاص خود را دارد اما برخی ادراکات و افعال ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی بعد ادراکی عقل عملی در حکمت متعالیه
بررسی بعد ادراکی عقل عملی در حکمت متعالیه

جمال سروش؛ احسان ترکاشوند

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 341-361

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.44319.2758

چکیده
  عقل که یکی از منابع معرفت است به نظری و عملی تقسیم می شود در وجود عقل نظری و نقشش در ادراک کلیات اختلافی نیست، اما در اینکه عقل عملی وجودی مستقل از عقل نظری دارد و مدرک است اختلاف است؛ برخی فلاسفه منکر ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
خوانش بینامتنی دیالوگیسم باختین بر اساس دیالکتیک هگل
خوانش بینامتنی دیالوگیسم باختین بر اساس دیالکتیک هگل

یوسف شاقول؛ مریم السادات حسینی‌سیرت

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 362-388

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.42511.2695

چکیده
  با وجود این که اندیشه باختین و هگل در نظر اول ارتباط چندان روشنی با یکدیگر ندارند و به خصوص که باختین در اظهارنظرهای صریح خود منتقد هگل و روش دیالکتیکی اوست، اما می‌توان بر اساس اصول خود باختین خوانشی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تأملی در باب تفسیر کاهیل از نکته اخلاقی و فرهنگی رساله ویتگنشتاین
تأملی در باب تفسیر کاهیل از نکته اخلاقی و فرهنگی رساله ویتگنشتاین

حسین شقاقی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 389-419

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.47861.2964

چکیده
  بر اساس رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین، گزاره های علوم طبیعی کل گزاره های معنادار زبان اند، و بنابراین گزاره اخلاقی وجود ندارد، چرا که سخن گفتن از اخلاقیات معیار معناداری گزاره ها -که عبارت است از ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
درون‌گرایی، نقطه تمایز معرفت شناسی دینی فیلیپس با ویتگنشتاین
درون‌گرایی، نقطه تمایز معرفت شناسی دینی فیلیپس با ویتگنشتاین

زینب شکیبی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 420-447

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.47502.2943

چکیده
  فیلیپس در مقام یک ایمان گرای متأثر از ویتگنشتاین، نسبت به معرفت شناسی گزاره های دینی رویکردی را اتخاذ می کند که به واسطه تفاوت-ها و تمایزهایی که با ویتگنشتاین دارد، مهم می نماید. در این مقاله ابتدا ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیلی بر اتوس اخلاق‌نگار در هنر ارسطویی
تحلیلی بر اتوس اخلاق‌نگار در هنر ارسطویی

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 448-476

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.45644.2804

چکیده
  اصطلاح اتوس نخست در قرن ۵ پ.م، در معنای «سرشت»، «عادت» و «عرف»، در شخصیت قهرمانان متجلی ‌‌شد. این واژه به‌تدریج جای خود را در آرای فیلسوفانی همچون افلاطون و ارسطو به توصیه‌ها‌ و دستورات ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی و نقد رابطه سیاست و اخلاق در هنر در پراگماتیسم پیامبرانه
بررسی و نقد رابطه سیاست و اخلاق در هنر در پراگماتیسم پیامبرانه

محمدعلی عاشوری کیسمی؛ عبدالله نصری

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 477-504

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.45954.2860

چکیده
  در پراگماتیسم پیامبرانۀ کرنل وست، اخلاق و سیاست در هنر پیوندی عمیق دارند. او فیلسوفی است که بررسی و مبارزه با نژادپرستی در مرکز تفکراتش قرار دارد. در رویکرد وست اخلاق تبدیل پایۀ زیبایی‌شناسی و سیاست ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
ارزیابی نقدهای اچمندی به تحلیل تارسکی از مفهوم پیامد منطقی
ارزیابی نقدهای اچمندی به تحلیل تارسکی از مفهوم پیامد منطقی

حمید علایی نژاد؛ مرتضی حاج حسینی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 505-532

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.47243.2920

چکیده
  بنابر تحلیل نظریه-مدلی تارسکی از مفهوم پیامد منطقی، جمله X نتیجه منطقی مجموعه جملات Γ است اگر و تنها اگر هر مدلی برای Γ مدلی نیز برای X باشد. اچمندی اما تحلیل تارسکی را نادرست دانسته و نقدهایی علیه ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
«زیست‌جهان» در پدیدارشناسی آلفرد شوتز
«زیست‌جهان» در پدیدارشناسی آلفرد شوتز

سمانه فیضی؛ مهدی حسن‌زاده؛ بهزاد حمیدیه؛ منصور معتمدی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 533-561

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46955.2905

چکیده
  زیست‌جهان به معنی جهان چنان که تجربه و زیسته می شود، مفهومی است که نخست در پدیدارشناسی هوسرل متولد شد و پس از او در زمینه های مختلف به کار رفت. آلفرد شوتز پایه گذار جامعه شناسی پدیدارشناختی، که ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
جایگاه نظر کانت در میان نظریه‌های ناظر بر روابط دین و اخلاق
جایگاه نظر کانت در میان نظریه‌های ناظر بر روابط دین و اخلاق

حبیب الله کاظم خانی؛ اسماعیل سعادتی خمسه؛ جلال پیکانی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 562-582

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.47195.2915

چکیده
  چنانکه می‌دانیم، کانت یکی از مهمترین نظریه‌ها را درباره نسبت میان دین و اخلاق ارائه کرده است. توضیح و تحلیل موضع کانت در خصوص نسبت میان اخلاق و دین و تعیین جایگاه آن با معرفی مهمترین آراء مطرح در این ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
اکسل هونت و اخلاق به‌رسمیت‌شناسی: موانع و امکانات
اکسل هونت و اخلاق به‌رسمیت‌شناسی: موانع و امکانات

یاسمین ماکوئی؛ حسین مصباحیان

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 583-615

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46390.2855

چکیده
  اندیشه اخلاقی و سیاسی اکسل هونت، فیلسوف آلمانی و برجسته نسل سوم فرانکفورت، از ابتدای انتشار کتاب شناخته‌شده او، جدال برای به‌رسمیت‌شناسی، توجه بسیاری به خود جلب کرد. هونت در آثار خود در تلاش بوده است ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تأملی بر رابطۀ هنر با زندگی در تفکر دیویی (با تکیه بر مفهوم تجربه)
تأملی بر رابطۀ هنر با زندگی در تفکر دیویی (با تکیه بر مفهوم تجربه)

عبدالله امینی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 616-643

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.49573.3092

چکیده
  کتاب «هنر به‌منزلۀ تجربه» اثر دیویی را می‌توان به‌عنوان مانیفیست زیباشناسی پراگماتیستی قلمداد کرد که در آن دیویی با بهره‌گیری از بصیرت‌های نظریۀ تکامل داروینی و اصول پراگماتیستی خود، کوشش ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مقایسه تحلیل‌های ارسطو و فرگه از «گزاره حملی»
مقایسه تحلیل‌های ارسطو و فرگه از «گزاره حملی»

احمد حمداللهی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 644-669

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.41337.2653

چکیده
  پرسش اصلی پیش روی این مقاله این است که چه تفاوت‌ها یا شباهت‌های مهمی میان تحلیل‌های ارسطو و فرگه از گزاره حملی وجود دارد؟ بر اساس دیدگاه مشهور و رایج، ارسطو گزاره حملی را به سه جزء موضوع، محمول و رابطه ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین، از منظر عقلانیت نقاد
ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین، از منظر عقلانیت نقاد

عبدالحمید محمدی؛ علی پایا

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 670-705

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.51134.3173

چکیده
  ویتگنشتاین در معرفت‌شناسی خود به «یقین» معتقد است ولی آن را نه از جنس معرفت بلکه فقط زیربنای آن می‌داند. در اندیشه او معرفت در بازی‌های زبانی عمومی خلاصه می‌شود، و بازی‌های زبانی بر یقینیاتی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
جایگاه و نقش مفهوم اتمسفر در پدیدارشناسی نوین هرمان اشمیتس
جایگاه و نقش مفهوم اتمسفر در پدیدارشناسی نوین هرمان اشمیتس

احسان مروجی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ مالک حسینی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 706-744

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46530.2868

چکیده
  در مقاله حاضر کوشش می‌شود مفهوم اتمسفر در نظام فلسفی هرمان اشمیتس، بنیان‌گذار پدیدارشناسی نوین، واکاوی شود تا از رهگذر این مفهوم راه برای فهم پدیدارشناسی نوین او بر ما گشوده گردد. مفهوم اتمسفر یکی از ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مطالعه ماهیّت، کارکرد و تجسم «عدد» در آگاهی اسطوره ای از منظر ارنست کاسیرر
مطالعه ماهیّت، کارکرد و تجسم «عدد» در آگاهی اسطوره ای از منظر ارنست کاسیرر

مجیدرضا مقنی پور

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 745-767

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.48743.3033

چکیده
  «اسطوره» از دیدگاه ارنست کاسیرر فیلسوف بزرگ نوکانتی، ابتدایی ترین و در عین حال متفاوت ترین شیوه شناختی انسان است. به زعم وی انسان برای آگاهی از هستی خود و پیرامونش، به یکباره از فرم تعقلی شناخت ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
هنرهای زیبا در اندیشه دکتر سیدحسین نصر
هنرهای زیبا در اندیشه دکتر سیدحسین نصر

محبوبه مقیم نژادحسینی؛ امیر مازیار

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 768-791

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.42912.2716

چکیده
  در مغرب زمین با ورود به دوران متجدد، تحولات عمده ای در زمینه اجتماعی، فرهنگی، هنری و... صورت گرفته است. تأثیرات این روند در عرصه هنر با پیدایش مفهوم «هنرهای زیبا» در قرن هجدهم، به عنوان یکی از مفاهیم ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی انتقادی رابطه دین و سیاست در رساله الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا
بررسی انتقادی رابطه دین و سیاست در رساله الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا

محمدسینا میرزایی؛ مصطفی شهرآیینی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 792-814

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.34226.2353

چکیده
  نگارندگان این مقاله می‌کوشند تا در بررسی انتقادی رابطه دین و سیاست در رساله الهیاتی‌ـ ‌سیاسی نشان دهند که باروخ اسپینوزا با آنکه در پی جداسازی دو نهاد دین و سیاست از هم نیست، هم‌هنگام، می‌کوشد دین ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
سکوت فارابی: جایگاه منزل در مدینه فاضله
سکوت فارابی: جایگاه منزل در مدینه فاضله

مریم نصراصفهانی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 815-837

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.47064.2908

چکیده
  فارابی جدی‌ترین فیلسوف سیاسی در عالم اسلام و واضع ایدۀ مدینه فاضله است، با این حال در آثار او اشارات محدودی به بحث از تدبیر منزل وجود دارد که در همان اشارات محدود هم شاهد گفتار منسجمی درباره زنان، جنسیت ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
روشنگری و سلطه: نقدی بر تحلیل‌های فوکو از گفتمان رهایی‌بخش روشنگری
روشنگری و سلطه: نقدی بر تحلیل‌های فوکو از گفتمان رهایی‌بخش روشنگری

مرتضی نوری

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 838-868

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.49442.3082

چکیده
  میشل فوکو عمدتاً به عنوان یکی از چهره‌های معاصر جنبش ضد روشنگری شناخته می‌شود. تحلیل‌های او از نوعی خودفریبی در نهادهای سیاسی‌اجتماعیِ به‌میراث‌رسیده از روشنگری پرده می‌دارد که به دلایلی به‌ظاهر ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
رابطۀ ضرورت بیرونی و درونی و علم در نزد هگل
رابطۀ ضرورت بیرونی و درونی و علم در نزد هگل

محمد مشکات

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 869-897

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46541.2869

چکیده
  یکی از مهم‌ترین جنبه‌های فلسفۀ هگل موضوع ضرورت است. در اینجا معنای ضرورت به خودی خود، مورد بحث نیست. بلکه با حفظ معنای مورد نظر آن، نظر به دو قید بکار رفتۀ بیرونی و درونیِ ضرورت، در سخنان هگل است. از سوی ...  بیشتر