(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان
1. شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان

معصومه آیشم؛ مرتضی شجاری؛ اصغر مولائی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.45811.2813

چکیده
  شهرها عصاره تمدن بشری در بستر زمان هستند که امروزه مهمترین سکونتگاه انسان معاصر به شمار می روند. ابعاد مختلف فرمی و محتوایی شهر، جایگاه بالایی در سیر تکامل یا انحطاط انسان داشته و کیفیات محیطی در مقیاس های ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
پدیدارنگاری برنامه فلسفه برای کودکان(P4C) در آموزش ابتدایی ایران (سیاستگذاری، راهبردها و عمل)
2. پدیدارنگاری برنامه فلسفه برای کودکان(P4C) در آموزش ابتدایی ایران (سیاستگذاری، راهبردها و عمل)

اسداله خدیوی؛ سید محمد سید کلان

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 29-61

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50095.3114

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه کیفی، پدیدارنگاری برنامه فلسفه برای کودکان(P4C) در آموزش ابتدایی ایران (سیاستگذاری، راهبردها و عمل) است. هدف ثانویه بررسی تجربیات اطلاعاتی و عملی، ادراکات و احساسات متخصصان و معلمان ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
رویکرد فلسفی به آشنایی زدایی در اشعار معاصر ایران
3. رویکرد فلسفی به آشنایی زدایی در اشعار معاصر ایران

مهرناز اسماعیلی بروجنی؛ امیدوار مالملی؛ سید علی سهراب نژاد

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 62-91

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50536.3134

چکیده
  در این مقاله سعی داریم نشان دهیم که آشنایی زدایی (Defamiliarization) اساسا رویکردی فلسفی به پدیده ها مخصوصاً در ساحت زبان و ادبیات و شعر است. در این راستا رویکرد ساختارشکنانه دریدا به مثابه تفاوط قرابت بیشتری ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
واکاوی مفهوم زمان (یا صیروت) دلوزی در عکاسی به سبک فوتومنتاژ
4. واکاوی مفهوم زمان (یا صیروت) دلوزی در عکاسی به سبک فوتومنتاژ

محمدعلی اللهوردی پور؛ پدرام دادفر

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 92-118

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50338.3121

چکیده
  در این مقاله سعی داریم مفهوم زمان یا دیرند یا استمرار دلوزی را عکاسی به سبک فتومونتاژ با استناد به نقاشی های فرانسیس بیکن تحلیل و بررسی نماییم. دلوز بحث زمان را با استفاده از فلسفه برگسون در رابطه با ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
سه مرتبه حرکت بر مبنای سه سیر فلسفی ملاصدرا: حرکت طبیعی، حرکت جوهری، تجدد امثال
5. سه مرتبه حرکت بر مبنای سه سیر فلسفی ملاصدرا: حرکت طبیعی، حرکت جوهری، تجدد امثال

علی بابایی؛ سید مختار موسوی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 119-153

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.45165.2783

چکیده
  مورد پذیرش اهل تحقیق است که ملاصدرا سه سیر فلسفی اصالت ماهیت، اصالت وجود وحدت تشکیکی و اصالت وجود وحدت شخصی را تجربه کرده است؛ روشن است که بحث حرکت نیز به عنوان بحثی مهم و اصلی در حکمت صدرا، به تبع این ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
طبیعت‌گرایی یا مضمون هستی‌شناختی؟ فیزیکالیسم و ذهنیت بنیادی: یک رویکرد تاریخی
6. طبیعت‌گرایی یا مضمون هستی‌شناختی؟ فیزیکالیسم و ذهنیت بنیادی: یک رویکرد تاریخی

حامد بیکران بهشت

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 154-185

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.47592.2948

چکیده
  بیشترِ فیزیکالیست‌ها بر این باورند که فیزیکالیسم دیدگاهی است که اساساً وجود ذهنیت بنیادی را چه در قالب جوهر و چه در قالب ویژگی رد می‌کند. بنابراین، با توجه به این‌که فیزیکالیست‌ها عمدتاً از پسینی بودن ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مسأله «من» در نگاه گلن استراوسن
7. مسأله «من» در نگاه گلن استراوسن

الهه خوش زبان؛ زهرا خزاعی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 186-213

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.47414.2938

چکیده
  یکی از مباحث مطرح در فلسفه ذهن بحث از «من» است که فلاسفه با تعابیر مختلف خود، هویت شخصی، نفس و روح از آن یاد کرده‌اند. نظریات متفاوت فلاسفه درباره هستی و حتی چیستیِ این مفهومِ به نظر ساده و بدیهی، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقش قوه خیال در تبیین وحی از دیدگاه حکیم ابن سینا و ملاصدرا
8. نقش قوه خیال در تبیین وحی از دیدگاه حکیم ابن سینا و ملاصدرا

محمد درگاه زاده؛ محمد مهدوی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 214-231

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.46037.2823

چکیده
  این پژوهش به مقایسه و بررسی تبیین وحی در امور جزئی و نقش قوه خیال(متخیله) پیامبر در این فرایند از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که منبع معارف وحیانی، عقل فعال(=فرشته ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی و نقد آراء «لئونارد سوییدلر» درباره اخلاق جهانی
9. بررسی و نقد آراء «لئونارد سوییدلر» درباره اخلاق جهانی

زهرا ذوفقاری؛ علی ارشد ریاحی؛ غلامحسین توکلی؛ شهاب الدین ذوفقاری

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 232-262

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.46450.2862

چکیده
  اخلاق جهانی نیازی است که پدیده جهانی­شدن، پژوهشگران مختلف را به‌سوی آن سوق داده است. در این میان برخی همچون لئونارد سوییدلر، الهی‌دان کاتولیک، درصدد ارائه اصول اخلاق جهانی بر پایه اشتراک ادیان برآمده­اند. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
کرونا و پاسخ به رنج دیگری در پرتو تکلیف گرایی کانت و مسئولیت‌پذیری نزد لویناس
10. کرونا و پاسخ به رنج دیگری در پرتو تکلیف گرایی کانت و مسئولیت‌پذیری نزد لویناس

حامده راستایی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، صفحه 263-286

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.47551.2945

چکیده
  ویروس کرونا جوامع بشری را با آسیب‌های جسمی- روانی مواجه ساخته است. موضع اخلاقی اشخاص در مواجهه با رنج‌های مردم متفاوت است. کانت و لویناس پاسخ به ندای رنج‌دیدگان را فرصتی مغتنم برای فعل اخلاقی می‌دانند، ...  بیشتر